FOTBAL.CZ - Rozhodnutí STK a DK - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Rozhodnutí STK a DK
Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČMFS, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě faxovat na č.233029218
23.12.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Delta Real Šumperk finanční pokutou 500,-Kč za pozdní dodání videozáznamu utkání Šumperk-SELP. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutou 500,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby uvedení ve Zprávě delegáta v utkání 15.kola 1.CL Vysoké Mýto - Benago. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
19.12.2008
 • DK udělila klubu Olympik Mělník finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 10.kola 2.LZ v utkání Mělník „B“ - Celtic Kladno. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2009.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Aleše Melouna z klubu Havlíčkův Brod (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Choceň - Havlíčkův Brod dne 22.11.2008) ze dne 26.11.2008.
10.12.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Nejzbach Vysoké Mýto Romana Párala (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Mladá Boleslav-Vysoké Mýto dne 5.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Sunny Days Helas Brno finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 12.kole 1.CL v utkání Sunny Days Helas Brno - Olympik Mělník. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Jan Horovi pokutu 250,-Kč za porušení pozápasových povinností delegáta v utkání 8.kola 2.LZ Čechie Slaný – Indoss Plzeň.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Kamilu Bednářovi pokutu 250,-Kč za porušení pozápasových povinností delegáta v utkání 9.kola 1.CL Pardubice-Šumperk.
 • DK SF ČMFS potrestala klub TORF Pardubice souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci dvou utkání týmu U-16 (nedostatečný počet hráčů) ze dne 15.11.2008. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2009.
 • DK SF ČMFS rozhodla po předložení videozáznamu z utkání 8.kola 2.LZ v utkání Gillotina Choceň - Pramen Havlíčkův Brod o zrušení finanční pokuty 5.000,-Kč pro klub Gillotina Choceň ze dne 26.11.2008. DK SF ČMFS dále potrestala klub Gillotina Choceň finanční pokutou 1.000,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 8.kola 2.LZ v utkání Gillotina Choceň - Pramen Havlíčkův Brod (neúplný záznam utkání). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC Jistebník finanční pokutou 300,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - opakované špatné zapínání a vypínání časomíry v utkání 12.kola 1.CL Jistebník-Kladno. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o zrušení zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Bardhece Mrijaje, uděleného dne 2.12.2008.
09.12.2008
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci obou utkání týmu 1.juniorské ligy U-16 klubu TORF Pardubice hraných dne 15.11.2008 v jeho neprospěch (nedostatečný počet registrovaných hráčů).
4.12.2008
 • DK rozhodla po dodatečném dodání dokladu o zaplacení o zrušení finanční pokuty 5.000,-- Kč klubu Andy Liberec za Porušování příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČMFS ze dne 26.11.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 300,- Kč za pozdní dodání dokladu o zaplacení pokuty. Pokuta 300,- Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Stachela z klubu Slávie Havířov (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Hradec Králové – Slávia Havířov dne 14.11.2008) ze dne 19.11.2008.
2.12.2008
 • DK udělila klubu Andy Liberec finanční pokutu 500,-Kč za pozdní nahlášení termínů utkání klubu Andy Liberec ve 2.LZ. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Bardhece Mrijaje (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení podnětu z utkání Indoss Plzeň - Andy Liberec.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení podnětu z utkání Indoss Plzeň - Andy Liberec.
26.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 5.000,-- Kč za Porušování příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů SF ČMFS ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS. K určenému dni nebyla peněžitá pokuta, ke které byl klub rozhodnutím DK SF ČMFS ze dne 29.10.2008 určen, uhrazena. Pokuty ve výši 5.000,-- Kč ze dne 29.10.2008 a ve výši 5.000,-- Kč ze dne 26.11.2008 musí být klubem uhrazeny platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.12.2008. V případě nesplnění tohoto nařízení budou klubu Andy Liberec odečteny 3 body z tabulky 2.ligy futsalu západ a případ bude dále řešen DK SF ČMFS.
26.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Gillotina Choceň finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nedostatečné vybavení šatny pro rozhodčí a delegáta v utkání 6.kola 2.LV Choceň-Mikeska. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK udělila klubu Mikeska Ostrava finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 7.kole 2.LZ v utkání Mikeska Ostrava - FC Agromeli Brno. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Agromeli Brno finanční pokutou 3.000,-Kč za nedostavení se k utkání 7.kola 2.LZ Mikeska Ostrava - FC Agromeli Brno ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008. Klub FC Agromeli Brno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK udělila klubu Gillotina Choceň finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 8.kole 2.LZ v utkání Gillotina Choceň - Pramen Havlíčkův Brod. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK udělila klubu Slavia Liberec finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 8.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Olympik Mělník „B“. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slavia Liberec finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 8.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Olympik Mělník „B“. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 500,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 20 (Povinnosti pořadatele) v 8.kole 2.LZ v utkání Protec Plzeň - Arsenal Benešov. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Arsenal Benešov Ivana Suchomela (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Protec Plzeň - Arsenal Benešov.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Martina Málka z klubu Delta Real Sumperk (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání SK Kladno - Delta Real Šumperk dne 7.11.2008) ze dne 11.11.2008.
20.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub 2.LZ Andy Liberec finanční pokutou 3.000,- Kč za neúčast na Grémiu 2.ligy dne 6.9.2008. Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Slavia Liberec finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 7.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Protec Plzeň. Pokuta 300,- Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK udělila klubu Slavia Liberec finanční pokutu 5.000,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 7.kole 2.LZ v utkání Slavia Liberec - Protec Plzeň. Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 3.000,-Kč za nedostavení se k utkání 7.kola 2.LZ Slavia Liberec - Protec Plzeň ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.12.2008. Klub Protec Plzeň navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Helas Brno Jana Loupa (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za kritiku rozhodčích po ukončení utkání Selp Mladá Boleslav - Helas Brno dne 7.11.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Milana Bakeše z klubu Nejzbach Vysoké Mýto (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK - kritika rozhodčích a plivnutí na rozhodčího po skončení utkání v utkání Nejzbach Vysoké Mýto - ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008) ze dne 22.5.2008.
13.11.2008
 • DK SF ČMFS rozhodla o převzetí trestu hráče Roberta Sůry z klubu 2.ligy Slávia TU Liberec, který vynesla DK LKKF dne 13.11.2008. Ta potrestata hráče Roberta Sůru nepodmíněným trestem zákazu závodní činnosti na 2 měsíce a to od 13.11.2008 do 13.1.2009 za vyloučení při utkání 8.kola KP.
a
12.11.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 600,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 600,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bakov nad Jizerou finanční pokutou 300,- Kč za nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Martinu Šifaldovi trest zákazu výkonu funkce rozhodčího futsalu na 2 měsíce nepodmíněně od 25.10.2008 za nedostavení se bez omluvy k utkání 2.ligy západ RFC Čechie Slaný-Andy Liberec dne 17.10.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Jaroslava Horáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za slovní vyhrožování rozhodčím po ukončení utkání SK Kladno – Delta Real Šumperk dne 7.11.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Milana Bakeše z klubu Nejzbach Vysoké Mýto (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK - kritika rozhodčích a plivnutí na rozhodčího po skončení utkání v utkání Nejzbach Vysoké Mýto – ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008) ze dne 22.5.2008.
5.11.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Demela z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za ČK - podražení hráče zezadu bez možnosti hrát míč v utkání CC Jistebník - Helas Brno dne 25.10.2008) ze dne 29.10.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Milana Bakeše z klubu Nejzbach Vysoké Mýto (prominutí zbytku trestu 4 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK - kritika rozhodčích a plivnutí na rozhodčího po skončení utkání v utkání Nejzbach Vysoké Mýto - ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008) ze dne 22.5.2008.
30.10.2008
 • Dne 22.5.2008 byl rozhodnutím DK potrestán pan Andreas Mirja peněžitou pokutou ve výši 5.000,-- Kč za znevážení jména českomoravského futsalu ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS. K dnešnímu dni nebyla peněžitá pokuta potrestaným uhrazena. Za úhradu pokuty jednotlivce nese dle čl. 6 Disciplinárního řádu odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem. V této souvislosti ukládá DK povinnost k úhradě peněžité pokuty ve výši 5.000,-- klubu Andy Liberec, jehož je potrestaný členem. Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008. V případě, že nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, přijme DK další potřebná opatření v souladu s Disciplinárním řádem.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Zruč n/Sázavou finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 2.kole 1CL v utkání VŠB Ostrava - Benago Zruč. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Pramen Havlíčkův Brod finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 3.kole 2.LV v utkání Tomson Brno – Havlíčkův Brod. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Tatran Baracuda Jakubčovice finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) ve 4.kole 2.LV v utkání Gilotina Choceň – Tatran Baracuda Jakubčovice. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
22.10.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 300,- Kč za porušení Soutěžního řádu, čl. 33 (pozdní nástup týmu k utkání) ve 4.kole 1.CL v utkání Sunny Days Helas Brno – SK Kladno. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy CC Jistebník Martina Pučoka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Selp Mladá Boleslav – CC Satum Czech Jistebník dne 18.10.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Dalmach Turnov Jaroslava Mencla (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Dalmach Turnov – Olympik Mělník „B“ dne 19.10.2008.
 • DK udělila klubu Tomson Brno finanční pokutu 1.500,- Kč za porušení Propozic 2.lig 2008/2009 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 1.kola Tomson Brno – Mikeska Ostrava. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2008.
15.10.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy CC Jistebník Rostislava Brože (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Torf Pardubice – CC Satum Czech Jistebník dne 3.10.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Torf Pardubice Miroslava Růžičky (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Torf Pardubice – CC Satum Czech Jistebník dne 3.10.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 500,- Kč pozdní start utkání z důvodu nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Zruč n/S Petra Málka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 zápasy za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčích při utkání Olympik Mělník – Benago Zruč n/S dne 12.9.2008 s platností od 16.9.2008.
08.10.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gyana Mriju (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Dalmach Turnov - Andy Liberec dne 28.9.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Hradec Králové finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.LV (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 2.kole 2.LV v utkání SKP Likop Třinec – Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Dalmach Turnov finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 2.kole 2.LZ v utkání Dalmach Turnov – Andy Liberec. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 2.kole 2.LZ v utkání Dalmach Turnov – Andy Liberec. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2008/09.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Protec Plzeň finanční pokutou 2000,-Kč za nedostavení se k utkání 2.kola 2.ligy-západ K-Pedros Tábor – Protec Plzeň v dostatečném počtu ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008. Klub Protec Plzeň navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Karlu Strnadovi pokutu 500,-Kč za porušení Směrnice o výkonu funkce delegáta v utkání 2.kola 2.LV Havl.Brod – Jakubčovice. Pokuta 500,-Kč musí být delegátem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Aloisi Žižkovi pokutu 250,-Kč za porušení Směrnice o výkonu funkce delegáta v utkání 2.kola 2.LV Choceň – Tango Brno. Pokuta 250,-Kč musí být delegátem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2008.
16.9.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Praha Petra Málka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Olympik Mělník - Benago Praha dne 12.9.2008.
10.9.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Šubu z klubu Olympik Mělník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za vykázání z lavičky za neoprávněný vstup na hrací plochu a urážku rozhodčích v utkání 21. kola 2. futsalové ligy západ 2007/8 SK Olympik Mělník - FC Arsenal Benešov dne 21.3.2008) ze dne 27.3.2008.
3.9.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Knoblocha z klubu SELP Mladá Boleslav (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za nesportovní chování v utkání 22. kola 1. futsalové ligy 2007/8 ERA-PACK Chrudim - SELP Mladá Boleslav dne 15.2.2008) ze dne 27.2.2008.

22.5.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Vysoké Mýto Štefana Gajdošíka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za urážku rozhodčích při utkání Nejzbach Vysoké Mýto – ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti hlavního pořadatele klubu 1.ligy Vysoké Mýto Jaroslava Mlejnka (zákaz výkonu jakékoliv funkce a vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 zápas za kritiku rozhodčích po utkání Nejzbach Vysoké Mýto – ERA-PACK Chrudim dne 9.3.2008.
 • DK potrestala pana Andrease Mriju, prezidenta klubu 2.ligy futsalu Andy Liberec, finanční pokutou 5.000,- Kč za znevážení jména českomoravského futsalu ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 3 Disciplinárního řádu SF ČMFS, což způsobil tím, že poskytl časopisu Futsal (číslo 6/2008) rozhovor, v kterém uvedl nepodložené informace, poškozující dobré jméno českomoravského futsalu. Pokuta 5.000,- Kč musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.6.2008.
24.4.2008
 • DK udělila klubu Terasy Praha finanční pokutu 3.000,- Kč za porušení Soutěžního řádu článku 23 odst. 5 (vstup neoprávněných osob na hrací plochu v průběhu utkání) v utkání 19.kola 2.LZ Terasy - Bakov. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.5.2008.
 • DK zahájila disciplinární řízení s p. Andreasem Mrijou, prezidentem klubu 2.ligy futsalu Andy Liberec.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Zdeňku Matějkovi trest zákazu výkonu funkce rozhodčího futsalu na 2 měsíce nepodmíněně za nesprávné popsání přestupku vyloučeného hráče v utkání 22.kola 1.futsalové ligy Era-Pack Chrudim-SELP Mladá Boleslav, hraném dne 15.2.2008. Počátek platnosti trestu je posunut na začátek nového soutěžní ročníku té soutěže, do které bude RO Matějka zařazen.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy Eco Investment Praha Martina Cicaly (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 zápas za vykázání z lavičky za vstup na hrací plochu při utkání CC Jistebník - Eco Investment Praha dne 18.4.2008.
17.4.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení výkonu funkce trenéra činnosti pro Radka Koreného z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčích a neuposlechnutí jejich rozhodnutí při utkání Eco Investment Praha - CC Jistebník dne 28.3.2008) ze dne 3.4.2008.
3.4.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy CC Jistebník Radka Koreného (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 zápasy za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčích a neuposlechnutí jejich rozhodnutí při utkání Eco Investment Praha - CC Jistebník dne 28.3.2008.
27.3.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník Pavla Šuby (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za neoprávněný vstup na hrací plochu a urážku rozhodčích při utkání Olympik Mělník - FC Arsenal Benešov dne 21.3.2008.
21.3.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti hlavního pořadatel klubu 2.ligy Terasy Praha Jiřího Zgarby (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 zápasů za vykázání z haly za vražení do hráče a pokus o inzultaci při utkání Terasy Praha – TS Bakov dne 7.3.2008.
19.3.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení výkonu funkce trenéra činnosti pro Petra Hlaváče z klubu SK Kladno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za vykázání z lavičky za neoprávněný vstup na hrací plochu a kritiku rozhodčích v utkání SELP Mladá Boleslav – SK Kladno ze dne 4.3.2008) ze dne 12.3.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Slavia TU Liberec Jaroslava Beránka staršího (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 zápasy za vykázání z lavičky za urážku rozhodčích při utkání Slavia TU Liberec – Indoss Plzeň dne 14.3.2008.
12.3.2008
 • DK udělila klubu Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutu 300,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání čtvrtfinále 1.CL Vysoké Mýto - Chrudim. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK udělila klubu Indoss Plzeň finanční pokutu 1.500,- Kč za porušení Dodatku č.1 k Propozicím 2.lig 2007/2008 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 19.kola Indoss Plzeň – Kolín. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ladislava Czerného z klubu Ferram Opava (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání Opava-Hlinsko ze dne 9.2.2008) ze dne 13.2.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Málka z klubu Terasy Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání Indoss Plzeň - Terasy Praha ze dne 10.2.2008) ze dne 13.2.2008.
6.3.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 18.kole 2.LZ v utkání Benešov – Andy Liberec. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Brno finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 18.kole 2.LV v utkání Helas Brno – Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Hradec Králové finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 18.kole 2.LV v utkání Helas Brno – Hradec Králové. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Delta Real Šumperk finanční pokutou 3.000,- Kč za porušení Směrnic pro pořadatele utkání 1.CL, čl. 15 (neúčast bezpečnostní agentury ani Policie ČR ani Městské policie na utkání) ve čtvrtfinále play-off 1.CL v utkání Šumperk – Jistebník. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.4.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy SK Kladno Petra Hlaváče (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) do vyřešení případu za vykázání z lavičky náhradníků při utkání SELP Mladá Boleslav - Kladno dne 4.3.2008.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Slunéčka z klubu Terasy Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za ČK po 2.ŽK + nesportovní chování v utkání Terasy Praha – SKP Kolín ze dne 11.2.2008) ze dne 13.2.2008.
27.2.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Bulldogs Hodonín souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci dvou utkání týmu U-18 ze dne 27.1.2008. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.4.2008.
 • DK udělila klubu Nejzbach Vysoké Mýto finanční pokutu 2.500,- Kč za porušení Směrnice pro pořadatele utkání 1.ligy, bodu 6. Pokuta 2.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.4.2008.
 • DK udělila klubu Torf Pardubice finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení Propozic 1.CL o pořizování videozáznamů utkání 1.CL článek 15, písmeno i (nepořizován videozáznam z utkání 22.kola Torf Pardubice – Benago Praha). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.4.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o snížení trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Málka z klubu Terasy Praha (trest 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání Indoss Plzeň - Terasy Praha ze dne 10.2.2008) ze dne 13.2.2008.
13.2.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Torf Pardubice Jiřího Šťastného (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Vysoké Mýto-Pardubice dne 8.2.2008.
 • DK udělila klubu Nasan okruh Brno finanční pokutu 1.500,- Kč za porušení Dodatku č.1 k Propozicím 2.lig 2007/2008 o pořizování videozáznamů utkání v utkání 16.kola Nasan Brno – Helas Brno. Pokuta 1.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.3.2008.
12.2.2008
Rozhodnutí KF ČMFS v případech juniorských týmů Benaga Praha
Komise futsalu rozhodla na svém zasedání 9.2.2008 po předchozích verdiktech STK, DK a po rozhodnutí ORK v případech juniorských týmů Benago Praha U-18 a U-16 takto:
6.2.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Nejzbach Vysoké Mýto Romana Párala (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Šumperk-Vysoké Mýto dne 1.2.2008.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Medvědi Malé Hoštice Daniela Hegera (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Likop Třinec - Malé Hoštice dne 1.2.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Arsenal Hlinsko finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.LV (pozdní dodání registračních průkazů a zápisu) v 15.kole 2.LV v utkání Hlinsko-Tango Brno. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Beniho Simitčiho z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 6 utkání za 4.ŽK + ČK - Vražení do protihráče rukama po skončení utkání SK Kladno - Benago Praha ze dne 11.1.2008) ze dne 15.1.2008.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Andrease Mriju z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - Udeření protihráče hlavou do hrudníku v utkání Andy Liberec - Olympik Mělník ze dne 4.1.2008) ze dne 9.1.2008.
1.2.2008
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci obou utkání týmu 1.juniorské ligy U-18 klubu SKP Bulldogs Hodonín hraných dne 27.1.2008 v jeho neprospěch z důvodu nedostatečného počtu hráčů jmenovaného klubu. Utkání Mikeska Ostrava - Hodonín bylo sehráno v rozporu s ustanovením Propozic soutěže, bod 21b. Výsledek 8:0 dosažený na hřišti zůstává v platnosti. Utkání VŠB Ostrava - Hodonín je kontumováno s výsledkem 5:0 ve prospěch domácího celku.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy juniorů Olympik Mělník Lukáše Fidranta na 2 soutěžních utkání nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 5.kola 1.juniorské ligy týmu U-16 v Roudnici dne 19.1.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympik Mělník pořádkovou finanční pokutou 500,-Kč za porušení řádů a směrnic ze strany vedoucího týmu při utkání 5.kola 1.juniorské ligy v Roudnici dne 19.1.2008. Pokuta 500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 1.3.2008.
31.1.2008
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Beniho Simitčiho z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 6 utkání za 4.ŽK + ČK - Násilné vražení do protihráče rukama po skončení utkání SK Kladno -; Benago Praha ze dne 11.1.2008) ze dne 15.1.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Václava Bezdičku z klubu Motáček Plzeň (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích + nesportovní chování v utkání Terasy Praha - Motáček Plzeň ze dne 14.12.2007) ze dne 18.12.2007.
25.1.2008
 • DK rozhodla na základě kontumace všech dosavadních utkání týmů Benago U18 a Benago U16 o vyloučení obou týmů z 1. juniorské ligy a v souladu se Sazebník pokut celostátních soutěží 2007/2008 předává případ KF ČMFS k určení výše pokuty.
 • STK rozhodla o kontumaci všech dosavadních utkání týmů Benago U18 a Benago U16 vzhledem k neoprávněným startům hráčů.
 • DK udělila klubu Eco Investment Praha důtku za nesplnění pořadatelských povinností (SŘ, článek 20, bod 10).
15.1.2008
 • DK SF ČMFS potrestala klub Jerevan Slavičín finanční pokutou 4000,-Kč za nedostatečnou pořadatelskou činnost (SŘ, článek 20) během utkání Jerevan Slavičín - Tango Brno dne 5.12.2007. Pokuta 4000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2008.
9.1.2008
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Josefa Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Olympik Mělník – Andy Liberec dne 04.01.2008.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 3000,-Kč za nedostavení se k utkání 15.kola 1.ligy Mikeska Ostrava – SK Kladno ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.2.2007. Klub SK Kladno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Radima Jelínka z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání za ČK - podražení hráče skluzem zezadu v utkání CC Jistebník – Šumperk dne 22.12.2007) ze dne 2.1.2008.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Havla z klubu Tango Brno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za ČK – kritika rozhodčích v utkání Slavičín – Tango Brno dne 05.12.2007) ze dne 6.12.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Václava Bezdičku z klubu 2.FC Motáček Plzeň (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 5 utkání za ČK – hrubé urážky rozhodčích + nesportovní chování v utkání Terasy Praha – 2.FC Motáček Plzeň dne 14. 12. 2007) ze dne 18.2.2007.
2.1.2008
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Miroslavu Pivovarčíkovi pokutu 500,-Kč za závažné nedostatky ve Zprávě delegáta z utkání 9.kola 1.CL Mikeska-Šumperk.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Benago Praha Petra Málka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Selp Ml.Boleslav – Benago Praha dne 28.12.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 2.ligy Arsenal Benešov Otto Kováře (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Materia Sokolov – Arsenal Benešov dne 21.12.2007.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Radu z klubu Kmochův odkaz (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – vulgární gesto vůči rozhodčímu v utkání Kmochův odkaz Praha – Olympik Mělník dne 23.11.2007) ze dne 29.11.2007.
18.12.2007
 • DK udělila klubu Torf Pardubice finanční pokutu 300,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání 13.kola 1.CL Torf Pardubice – Bulldogs Hodonín. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra mužstva klubu 1.ligy SK Kladno Martina Nového (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Nejzbach Vysoké Mýto – SK Kladno dne 14.12.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 2.000,- Kč za nezajištění dostatečného počtu členů pořadatelské služby při turnaji U-16 a U-18 dne 15.12.2007. Ve smyslu ustanovení Směrnice pro pořadatele celostátních soutěží a dalších pokynů KF pro organizaci utkání shledala DK výkon pořadatelské služby jako zcela nevyhovující. Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2008.
 • STK SF ČMFS rozhodla o kontumaci všech utkání týmu 1.juniorské ligy U-16 klubu Benago Praha ze dne 15.12.2007 v jeho neprospěch s výsledkem 0:5. Utkání nebyla sehrána z důvodu nedostatečného počtu přítomných hráčů klubu Benago Praha.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha souhrnnou pokutu 15.000,-Kč za technickou kontumaci utkání týmu U-16 ze dne 15.12.2007. Pokuta 15.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.1.2008.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jakuba Radu z klubu Kmochův odkaz (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – vulgární gesto vůči rozhodčímu v utkání Kmochův odkaz Praha – Olympik Mělník dne 23.11.2007) ze dne 29.11.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jiřího Vokouna z klubu SK Olympik Mělník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007) ze dne 29.11.2007.
12.12.2007
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Vladislavu Starému důtku za nedostatky ve Zprávě DS.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Karlu Strnadovi trest zastavení činnosti delegáta na 1 týden nepodmíněně za nedostatky ve Zprávách DS.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Petru Petříkovi trest zastavení činnosti delegáta na 1 týden nepodmíněně za nedostatky ve Zprávě DS.
6.12.2007
 • DK udělila klubu Jerevan Slavičín finanční pokutu 300,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání 10.kola 2.LV Jerevan Slavičín - Tango Brno. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK rozhodla o odročení projednávání případu poškození vozidla rozhodčích při utkání 10.kola 2.LV Jerevan Slavičín - Tango Brno do doby předložení do doby předložení potřebných dokumentů.
4.12.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Neumanna z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé urážky rozhodčích v utkání FC Total Slavík Bakov n/J - Andy Liberec dne 9.11.2007) ze dne 15.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Arsenal Benešov finanční pokutou 2000,-Kč za nedostavení se k utkání 9.kola 2.ligy-západ Terasy Praha - Arsenal Benešov ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 4.1.2008. Klub Arsenal Benešov navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
29.11.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Arsenal Benešov Ivana Suchomela (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Arsenal Benešov - K-Pedros Tábor dne 23.11.2007.
 • DK rozhodla o zastavení závodní činnosti pro Jiřího Vokouna z mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník na 3 soutěžních utkání nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti kapitána mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník Jiřího Vokouna do 30.6.2008 nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Olympik Mělník Jiřího Valína na 3 soutěžních utkání nepodmíněně za porušení směrnic a řádů (SŘ čl. 34) při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Olympik Mělník pořádkovou finanční pokutou 2000,-Kč za porušení řádů a směrnic ze strany kapitána a vedoucího týmu při utkání 8.kola 2.ligy-západ Kmochův Odkaz - Olympik Mělník dne 23.11.2007. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 29.12.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Materia Sokolov finanční pokutou 3000,-Kč za nedostavení se k utkání 8.kola 2.ligy-západ TU Liberec - Materia Sokolov ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 29.12.2007. Klub Materia Sokolov navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nasan Brno finanční pokutou 3000,-Kč za nedostavení se k utkání 7.kola 2.ligy-západ Likop Třinec - Nasan Brno ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až po druhé řádné čekací době. Pokuta 3000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 29.12.2007. Klub Nasan Brno navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Neumanna z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – hrubé urážky rozhodčích v utkání FC Total Slavík Bakov n/J – Andy Liberec dne 9.11.2007) ze dne 15.11.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Rosenkranze z klubu Terasy Praha (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK – hrubé urážky rozhodčích v utkání Terasy Praha - Indoss Plzeň dne 2.11.2007) ze dne 8.11.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jiřího Veselého z klubu SK Kladno (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé nesportovní chování vůči soupeři v utkání ERA-PACK Chrudim - SK Kladno dne 22.10.2007) ze dne 25.10.2007.
26.11.2007
 • STK SF ČMFS rozhodla ve věci utkání 8.kola 2.ligy "západ" Kmochův odkaz Praha-Olympik Mělník ze dne 23.11.2007 o ponechání výsledku utkání (2:11) v platnosti a celý případ předává k projednání Disciplinární komisi SF ČMFS. K neuvedení jména hráče do Zápisu o utkání došlo chybným postupem ze strany vedoucího týmu Olympiku Mělník. STK vycházela ze skutečnosti, že v zápisu o utkání bylo uvedeno 11 hráčů a dvanáctý hráč tedy mohl být doplněn v průběhu utkání. Jelikož k tomuto nedošlo, byl předán podnět DK k disciplinárnímu opatření vůči klubu Olympik Mělník. Ve smyslu čl.34 a především 58,odst.8 však nedošlo k takovému provinění, které by mohlo být ze strany STK důvodem k vyhlášení kontumačního výsledku.
15.11.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 8 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků a vyhrožování rozhodčím při utkání Bakov - Andy Liberec dne 9.11.2007.
12.11.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Romana Macháčka z klubu SELP Mladá Boleslav (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - hrubé nesportovní chování vůči soupeři v utkání SELP Ml.Boleslav - VŠB Ostrava dne 12.10.2007) ze dne 18.10.2007.
8.11.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 1000,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 2.kola 1.CL Benago Praha - SELP Ml.Boleslav (záznam neobsahuje začátek utkání, odchod aktérů do kabin po prvním poločase, příchod aktérů na hrací plochu ve 2.poločase, záběr nepokrývá celou hrací plochu). Pokuta 1000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SELP Mladá Boleslav finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 1.CL (pozdní dodání registračních průkazů) 8.kola 1.ligy Šumperk-SELP ve stanoveném čase. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK udělila klubům Ecoivestment, Helas, Kladno a TORF Pardubice finanční pokutu 300,-Kč za pozdní nahlášení termínu utkání 1. juniorské ligy futsalu U-16 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK udělila klubům Benago Praha finanční pokutu 600,-Kč za pozdní nahlášení (přes opakované vyžádání) termínu utkání 1. juniorské ligy futsalu U-16 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
1.11.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Petra Klusáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Vysoké Mýto - Šumperk dne 26.10.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti asistenta trenéra klubu 1.ligy Delta Real Šumperk Jaroslava Horáka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Vysoké Mýto - Šumperk dne 26.10.2007.
 • DK udělila klubu 1.CL Benago Praha finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání 1. juniorské ligy futsalu U-16 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK udělila klubu 1.CL Benago Praha finanční pokutu 200,-Kč za nedodání elektronického zápisu na server ČMFS z utkání 7.kola Benago Praha - VŠB Ostrava. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Lukáše Karczmarzyka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za neoprávněný start v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Rostislava Franeka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest kapitána - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazem výkonu funkce vedoucího pro Rostislava Klodu z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest vedoucího týmu - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
24.10.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra mužstva klubu 1.ligy Era-Pack Chrudim Oty Stejskala (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Era-Pack Chrudim - SK Kladno dne 22.10.2007.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Havlíčkův Brod Františka Milichovského (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Havlíčkův Brod - Hradec Králové dne 20.10.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Materia Sokolov finanční pokutou 600,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 600,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Terasy Praha finanční pokutou 500,- Kč pozdní start utkání 4.kola 2.ligy-západ Materia Sokolov - Terasy Praha z důvodu nastoupení týmu bez řádné ústroje. Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Terasy Praha finanční pokutou 300,- Kč za porušení Propozic 2.L (pozdní dodání registračních průkazů) 4.kola 2.ligy-západ Materia Sokolov - Terasy Praha ve stanoveném čase. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana klímu z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK po 2.ŽK + hrubé urážky rozhodčích, plivnutí na rozhodčího, hrubé nesportovní chování při odchodu ze hřiště, nerespektování povinnosti opustit prostor haly) ze dne 27.03.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Michala Zemana z klubu Andy Liberec (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 6 utkání za ČK + HNCH (hrubé urážky rozhodčích) v utkání Liberec - Olympik Mělník dne 21.9.2007) ze dne 27.9.2007.
18.10.2007
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti Miroslava Bokroše, asistenta trenéra mužstva klubu 2.ligy Slávie Havířov (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Arsenal Hlinsko - Slávie Havířov dne 12.10.2007.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů delegátovi Josefu Šounovi důtku za neuvedení známek rozhodčích v utkání 2.kola 2.ligy-západ Slavia TU Liberec - Arsenal Benešov.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Andy Liberec finanční pokutou 2000,-Kč za nedostavení se k utkání 2.kola 2.ligy-západ Materia Sokolov - Andy Liberec ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až ve druhé řádné čekací době. Pokuta 2000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2007. Klub Andy Liberec navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání.
 • DK udělila klubu Bulldogs Hodonín finanční pokutu 300,- Kč za porušení Propozic 1.CL (pozdní dodání registračních průkazů) v utkání 3.kola 1.CL Mikeska Ostrava - Bulldogs Hodonín. Pokuta 300,- Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Bulldogs Hodonín finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání Mikeska Ostrava - Bulldogs Hodonín měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,- Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Mikeska Ostrava finanční pokutou 1000,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání Mikeska Ostrava - Bulldogs Hodonín měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 1000,- Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.11.2007.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Tomáš Linharta z klubu Era-Pack Chrudim (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - podražení hráče bez snahy hrát míčem) v utkání Chrudim-Jistebník dne 18.05.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Lukáše Karczmarzyka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 5 utkání za neoprávněný start v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Rostislava Franeka z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest kapitána - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazem výkonu funkce vedoucího pro Rostislava Klodu z klubu SKP Likop Třinec (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 5 utkání za trest vedoucího týmu - neoprávněný start Lukáše Karczmarzyka v utkání Třinec - Slavičín dne 19.1.2007) ze dne 5.4.2007.
11.10.2007
 • DK udělila klubu Torf Pardubice finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení Propozic 1.CL o pořizování videozáznamů utkání 1.CL článek 15, písmeno i (neexistuje videozáznam z utkání 1.kola Torf Pardubice - SK Kladno). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.11.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Kolín finanční pokutou 400,-Kč za nenahlášení změny začátku utkání na sekretariát SF pro utkání 2.ligy SKP Kolín - Terasy Praha ze dne 5.10.2007. Pokuta 400,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Kolín finanční pokutou 100,-Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nedostatečné vybavení šatny pro rozhodčí a delegáta v utkání 2.ligy SKP Kolín - Terasy Praha ze dne 5.10.2007. Pokuta 100,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC Jistebník důtkou za nesprávné jmenovky na dresech hráčů Pilníka, Kovala, Komára a Kratochvíla v prvním poločase utkání 1.CL Torf Pardubice - CC Jistebník.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Krayzela z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání) za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Chrudim-Jistebník dne 18.05.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Tomáše Linharta z klubu Era-pack Chrudim (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - podražení hráče bez snahy hrát míčem) ze dne 18.05.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jana Klímu z klubu Benago Praha (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 8 utkání za ČK po 2.ŽK + hrubé urážky rozhodčích, plivnutí na rozhodčího, hrubé nesportovní chování při odchodu ze hřiště, nerespektování povinnosti opustit prostor haly) ze dne 27.03.2007.
27.9.2007
 • DK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 200,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby - nezajištění pitného režimu rozhodčích a nedostatečné vybavení šatny pro delegáta - v utkání 2.kola CC Jistebník - Eco Investment Praha. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 300,- Kč za porušení Propozic 1.CL (pozdní dodání registračních průkazů) v utkání 2.kola CC Jistebník - Eco Investment Praha. Pokuta 300,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2007/08.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 2.ligy Andy Liberec Gjona Mriji (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání Andy Liberec - Mělník dne 21.09.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Martina Sebralu z klubu Malé Hoštice (prominutí zbytku trestu 3 utkání z celkového počtu 6 utkání za ČK po 2.ŽK + HNCH) ze dne 9.3.2007.
 • DK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Petra Krayzela z klubu CC Jistebník (prominutí zbytku trestu 2 utkání z celkového počtu 4 utkání) za ČK - vražení do protihráče v přerušené hře v utkání Chrudim-Jistebník dne 18.05.2007.
20.9.2007
 • DK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení Propozic 1.CL o pořizování videozáznamů utkání 1.CL článek 15, písmeno i (nebyl pořízen videozáznam z utkání 2.kola CC Jistebník - Eco Investment Praha). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.10.2007.
13.9.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Jiřího Veselého z klubu SK Kladno (prominut zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 4 utkání za ČK - HNCH) ze dne 9.2.2007.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Aga Simitčiho z klubu Benago Praha (prominut zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 2 utkání, zákaz vstupu na lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za vykázání z lavičky náhradníků při utkání play-off Benago-Chrudim dne 27.3.2007.
6.9.2007
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích rozhodčímu Radku Vencovi trest zastavení činnosti rozhodčího na 1 měsíc s podmíněným odložením na 3 měsíce, počátek trestu dne 7.9.2007, za nedostavení se k utkání Poháru ČMFS Gong České Budějovice vs. Materia Sokolov dne 29.6.2007 bez omluvy.

7.6.2007
 • DK SF ČMFS rozhodla o výši trestu zastavení závodní činnosti hráči Vladimíru Mudríkovi z klubu CC LKW Jistebník, a to na základě písemné zprávy Antidopingové vyšetřovací komise k pozitivnímu dopingovému testu hráče Mudríka, který byl dle oznámení Antidopingového výboru ČR proveden dne 22.12.2006 při utkání 1.ligy futsalu VŠB Ostrava - Helas Brno. Trest zastavení závodní činnosti, platný od 10.4.2007 byl ukončen ke dni 8.6.2007.
 • DK SF ČMFS rozhodla o zastavení disciplinárního řízení a neudělení trestu klubu CC LKW Jistebník dle podnětu na zahájení disciplinárního řízení s uvedeným klubem z důvodu porušení Směrnice pro TV, marketing a zajiš»ování smluvní reklamy pro 1.CL futsalu v ročníku 2006/07 s tím, že k provinění ve smyslu znění této Směrnice nedošlo. V utkání play-off 1.ligy futsalu CC LKW Jistebník - Era-Pack Chrudim dne 8.5.2007 nebyla vyvěšena reklamní plachta partnera Era-Packu Chrudim. Dle bodu 3 má však pořadatel právo nevyvěsit ty reklamní plachty, které jsou z reklamního hlediska v přímém rozporu s jeho partnery (střet komodit)
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátovi celostátních lig za nedostatečné plnění povinností delegáta SF ČMFS: Karel Strnad - 1 utkání nepodmíněně v sezoně 07/08 za nesprávné vyúčtování jízdného v 1.finálovém utkání play-off Jistebník-Chrudim 4.5.2007
4.5.2007
 • DK udělila klubu CC LKW Jistebník finanční pokutu 3.000,- Kč za porušení směrnice o dodávání videozáznamů utkání 1.ligy (nevyhovující způsob pořízení videozáznamu ze dvou utkání semifinále play-off Jistebník-Vysoké Mýto - v prvním případě chybí cca 3 minuty závěru utkání, ve druhém případě jsou nevyhovující oba dodané videozáznamy (neobsahuje odchody hráčů do šaten a je několikrát přerušen, resp. není pořízen ze středu hrací plochy ani ze stativu, záběr nezabírá celou hrací plochu a je nekompletní). Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 4.6.2007.
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2006/07 za nedostatečné plnění povinností delegáta SF ČMFS:

  DK SF ČMFS udělila DS p. Vladislavu Starému důtku za neuvedení známek rozhodčích ve Zprávě DS o utkání play-off Chrudim vs. Benago ze dne 25.3.2007.

  DK SF ČMFS zastavila činnost DS p. Josefu Navalanému na první dvě kola v ročníku 2007/08 za opakované neuvedení známek rozhodčích ve Zprávě DS, tentokrát z utkání play-off Mikeska vs. Ecoinvestment Praha ze dne 29.3.2007.
24.4.2007
 • Disciplinární komise SF ČMFS po shlédnutí videozáznamu z utkání play-off 1.ligy Ecoinvestment Praha - Chrudim ze dne 20.4.2007 a po vyslechnutí vyjádření hráče Petra Popelky z klubu Era-Pack Chrudim uvolnila s okamžitou platností závodní činnost jmenovanému hráči. Přestupek, který byl zaznamenán ve zprávě obou delegátů utkání, přestože nebyl hodnocen rozhodčími jako nedovolený zákrok, nelze z dostupných materiálů prokázat.
23.4.2007
 • DK SF ČMFS zastavila s okamžitou platností závodní činnost hráči klubu 1.ligy Era-pack Chrudim z důvodu podnětu delegátů utkání Ecoinvestment Praha - Chrudim ze dne 20.4.2007. Případ bude projednán za účasti jmenovaného hráče na zasedání DK dne 24.4. ve 12 hodin v sídle SF ČMFS.
20.4.2007
 • DK SF ČMFS zamítla podnět klubu 1.CL CC Jistebník k dodatečnému potrestání hráče Libora Gerčáka z klubu Nejzbach Vysoké Mýto za nesportovní chování vůči hráčům soupeře v utkání play-off Jistebník-Vysoké Mýto ze dne 15.4.2007. DK po shlédnutí DVD z uvedeného utkání konstatovala, že ve zmíněném případě nešlo o pokus zasáhnout hráče soupeře kopnutím do plastové lahve, ale pouze o projev NCH, za který byl napomenut ŽK.
17.4.2007
 • DK udělila klubu CC LKW Jistebník finanční pokutu 2.000,- Kč za porušení směrnice o dodávání videozáznamů utkání 1.ligy (nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání čtvrtfinále play-off Jistebník-VŠB Ostrava - záznam není pořízen ze středu hrací plochy ani ze stativu, záběr nezabírá celou hrací plochu, neobsahuje odchody hráčů do šaten, záznam je několikrát přerušen). Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 2.5.2007.
11.4.2007
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátovi SF: p. Miroslav Pivovarčík - důtka za nedostatky ve Zprávě delegáta z utkání čtvrtfinále play-off 1.ligy futsalu CC Jistebník-VŠB Ostrava ze dne 21.3.07
10.4.2007
 • DK SF ČMFS rozhodla o zastavení závodní činnosti hráče Vladimíra Mudríka z klubu CC LKW Jistebník s okamžitou platností až do vyřešení případu. Důvodem je pozitivní dopingový test hráče Mudríka, který byl dle oznámení Antidopingového výboru ČR proveden dne 22.12.2006 při utkání 1.ligy futsalu VŠB Ostrava - Helas Brno.
5.4.2007
 • STK SF ČMFS rozhodla na základě šetření DK o kontumaci utkání 2.ligy "východ" Slavia Havířov - SB Chrlice s výsledkem 5:0 ve prospěch domácího klubu z důvodu nedostavení se mužstva k utkání bez zásahu "vis maior". DK SF ČMFS dále ve smyslu ustanovení Sazebníku pokut celostátních soutěží s přihlédnutím k SŘ, čl. 64, bod 1, potrestala klub SB 77 Chrlice vyloučením ze soutěže, propadnutím kauce a finanční pokutou 20.000,- Kč. Tato pokuta musí být uhrazena platbou na účet SF ČMFS (478400513/0300, var.symbol 649/401), případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 5.5.2007. Klub ztrácí právo na start v nižších soutěžích. Po uhrazení pokuty se může přihlásit do nejnižší soutěže v příslušném okrese. Do uhrazení pokuty jsou klubu SB Chrlice pozastaveny přestupy a registrace hráčů. V klubu registrovaní hráči mohou podat žádost o přestup až po uhrazení části pokuty, jejíž výši pro jednotlivce stanovuje DK na 7000,-Kč (platí do doby zaplacení celkové pokuty 20.000,-Kč).
 • DK SF ČMFS zrušila rozhodnutí o udělení pokuty klubu SKP Betas Třinec ve výši 20.000,- Kč dle Sazebníku pokut CL, odst.6, za opakované nezajištění účasti hráče Lukáše Karczmarzyka na jednání DK.
 • STK SF ČMFS rozhodla na základě dalšího šetření ve věci neoprávněného startu hráče klubu SKP Betas Třinec L.Karczmarzyka v utkání Třinec-Slavičín dne 19.1.2007 o kontumaci utkání Třinec - Slavičín s výsledkem 0:5 ve prospěch hostujícího klubu. DK SF ČMFS dále uděluje klubu SKP Betas Třinec pokutu 10.000,- Kč. Tato částka musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS (478400513/0300, var.symbol 649/401), případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.4.2007. Na základě ustanovení Sazebníku pokut celostátních soutěží jsou klubu SKP Betas Třinec odečteny 3 body v tabulce 2.ligy "východ", kapitán Rostislav Franek je potrestán zastavením závodní činnosti na 5 utkání nepodmíněně a vedoucí mužstva p.Rostislav Kloda zákazem výkonu funkce na 5 utkání nepodmíněně. Hráči Lukáši Karczmarzykovi je zastavena činnost na 5 utkání nepodmíněně.
29.3.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Ecoinvestment Praha finanční pokutou 3.000,- Kč za opakované nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Ecoinvestment-Mikeska Ostrava dne 23.3.2007 (pozdní příjezd členů pořadatelské služby, nedostatečná propagace utkání ve smyslu čl.6 Směrnice pro pořadatele). Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.4.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 3.000,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Benago-Chrudim dne 27.3.2007 (pozdní příjezd členů pořadatelské služby na utkání play-off s TV přenosem!!, nízký počet pořadatelů a nedostatečné zabezpečení povinností služby). Dále za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. - k utkání měl tým k dispozici pouze jednu sadu dresů. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.4.2007.
23.3.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Ecoinvestment Praha finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Ecoinvestment-Mikeska Ostrava dne 22.3.2007 (pozdní příjezd členů pořadatelské služby, nevhodné projevy hlasatele, nedostatečná propagace utkání ve smyslu čl.6Směrnice pro pořadatele). Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 13.4.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala kluby Ecoinvestment Praha a CC LKW Jistebník finanční pokutou 500,- Kč za nerespektování povinností daných Propozicemi soutěže, bod č.7. Oba týmy měly k utkání připraveny pouze jednu sadu dresů. Pokuta 500,-Kč bude klubům odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Era-Pack Chrudim finanční pokutou 3.000,- Kč za nedostatky v zajištění činnosti pořadatelské služby při utkání 1.CL Chrudim - Benago Praha dne 21.3.2007 (nerespektování pokynů delegáta k zajištění plynulosti utkání, opakované časté vhazování předmětů diváky na hrací plochu). Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 13.4.2007. V případě opakování nedostatků může dojít k dalším disciplinárním opatřením.
 • DK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího mužstva klubu 1.ligy Mikeska Ostrava p.Dušana Halamíčka (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky náhradníků při utkání play-off Ecoinvestment-Mikeska Ostrava dne 22.3.2007.
 • DK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2006/07 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS: DSF Drobný Ladislav - 20.kolo 2.ligy-Z Mělník-Alfa Liberec - ve Zprávě DS neuveden skutečný začátek utkání - důtka. DSF Strnad Karel - 15.kolo 2.ligy-V Pramen Havl.Brod - Hlinsko - ve Zprávě DS jsou v Soutěži slušnosti odečteny trestné body nesprávnému mužstvu - důtka.
21.3.2007
 • DK SF ČMFS zamítla žádost Torfu Pardubice o dodatečné potrestání hráčů Pavlíčka a Hoffmanna z klubu 1.ligy Era-pack Chrudim za zákroky vůči hráčům soupeře v utkání 20.kola 1.CL Torf Pardubice vs. Era-pack Chrudim. DK po shlédnutí DVD z uvedeného utkání konstatovala, že není možné ani jednomu z hráčů prokázat úmysl zranit soupeře.
15.3.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Pavla Šustra z klubu Bossard Brno (prominut zbytek trestu 1 utkání z celkového počtu 6 utkání, zákaz vstupu na lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské za HNCH za hrubé urážky HR po skončení utkání)
28.2.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach vysoké Mýto finanční pokutou 500,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 18.kola 1.CL Vysoké Mýto - Indoss Plzeň (záznam neobsahuje příchod aktérů na hrací plochu ve 2.poločasu, záběr nepokrývá celou hrací plochu). Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Indoss Plzeň finanční pokutou 500,-Kč za nevyhovující způsob pořízení videozáznamu z utkání 13.kola 1.CL Indoss Plzeň - Helas Brno (záznam neobsahuje závěr utkání a odchod do kabin). Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
14.2.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.HFC Ústí nad Labem finanční pokutou 200,-Kč za nezajištění náhradní časomíry dle Směrnice pro pořadatele utkání CL při utkání 1.HFC Ústí - Bakov n.J. ze dne 9.2.2007. Pokuta 200,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Indoss Plzeň finanční pokutou 500,-Kč za nezajištění sportovní haly ve stanoveném čase pro zahájení utkání 1.ligy Indoss Plzeň - Mikeska Otrava ze dne 9.2.2007 (zahájení utkání po skončení čekací doby). Pokuta 500,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK SF ČMFS udělila klubu 2.ligy SB 77 Chrlice pokutu 2000,-Kč za opakované nedodržení povinností klubu pro start v utkání CL (opakované nastoupení bez platné soupisky pro 2.část soutěže 2.CL). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny. DK zároveň upozorňuje, že klub se vystavuje nebezpečí trestu herními důsledky v případě, že klub nebude mít v dalším ligovém utkání k dispozici platnou soupisku.
 • DK SF ČMFS udělila klubu SKP Betas/Likop Třinec pokutu 20.000,- Kč dle Sazebníku pokut CL, odst.6, za opakované nezajištění účasti hráče Lukáše Karczmarzyka na jednání DK, svolaného pro zjištění oprávněnosti startu hráče klubu SKP Betas/Likop Třinec v utkání Třinec-Slavičín dne 19.1.2007. Pokuta 20.000,- Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.4.2007. V případě zajištění přítomnosti jmenovaného hráče na libovolném zasedání DK od 20.2. do 30.4.2007 může dojít ke zrušení tohoto rozhodnutí.
7.2.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Nejzbach Vysoké Mýto pokutou 1.000,- Kč za nedostatečné plnění povinností pořadatelské služby při utkání 1.CL Vysoké Mýto-Indoss Plzeň dne 2.2.2007. Pořadatelská služba nezabránila vniknutí vykázaného funkcionáře klubu p.Michalce do hřiště a projevům hrubého urážení rozhodčích ze strany jmenovaného. Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Tomáše Turka z klubu KFC Terasy Praha (celkem na 4 utkání nepodmíněně, zbývají 2 utkání).
31.1.2007
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Martina Pecháčka z klubu Torf Pardubice, Víta Blažeje z klubu CC Jistebník a Petra Hyku z klubu Olympik Mělník a zbytek trestu (1 utkání) s přihlédnutím k článkům 28 a 7 DŘ SF ČMFS změnila na podmíněný. Hráči Pecháček a Hyka mají od 31.1. uvolněnou činnost, zkušební doba je tři měsíce, tj. do 30.4.2007. Hráč Blažej má uvolněnou činnost od 3.2., zkušební doba je tři měsíce, tj. do 3.5.2007.
26.1.2007
 • DK SF ČMFS potrestala klub Benago Praha finanční pokutou 1.000,- Kč za nezajištění dostatečného počtu členů pořadatelské služby při utkání 1.CL Benago Praha - TORF Pardubice dne 11.1.2007. Ve smyslu ustanovení Směrnice pro pořadatele celostátních soutěží a dalších pokynů KF pro organizaci TV utkání shledala DK výkon pořadatelské služby jako zcela nevyhovující. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 26.2.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub CC LKW Jistebník finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatečné plnění povinností pořadatelské služby při utkání 1.CL Jistebník - SK Kladno dne 19.1.2007. Pořadatelská služba přes upozornění delegáta neučinila odpovídající opatření k zabránění opakovaných projevů hrubého urážení rozhodčích ze strany skupiny diváků. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 26.2.2007.
 • DK SF ČMFS rozhodla o kontumaci všech utkání týmů 1.juniorské ligy U-16 a U-18 klubu Bulldogs Hodonín ze dne 21.1.2007 v jeho neprospěch s výsledkem 0:5 a udělila klubu souhrnnou pokutu 10.000,-Kč za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 26.2.2007.
 • DK SF ČMFS odložila rozhodnutí ve věci námitky klubu Jerevan Slavičín vůči neoprávněnosti startu hráče klubu SKP Betas/Likop Třinec v utkání Třinec-Slavičín dne 19.1.2007. DK přizvala na své mimořádné zasedání, které se uskuteční dne 4.2.2007 od 13,30 hodin v Praze v sídle ČMFS, následující účastníky zmíněného utkání: kapitána mužstva domácích (R.Franek), kapitána mužstva hostů (T.Hnilo), hráče SKP Třinec Lukáše Karczmarzyka, delegáta SF (p.Pivovarčík) a hlavního rozhodčího (Z.Ertel).
12.1.2007
 • DK udělila klubu SK Kladno finanční pokutu 6.000,- Kč za hrubé porušení směrnice o dodávání videozáznamů utkání 1.ligy (zkrácený záznam utkání 11.kola SK Kladno vs. 1.FC Delta Real Šumperk a nevyhovující způsob záznamu). Pokuta 6.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 2.2.2007.
 • DK udělila klubu Helas Keloc Brno finanční pokutu 1.000,- Kč za nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.ligy futsalu (nevyhovující způsob a kvalita záznamu utkání 14.kola Brno - Kladno). Pokuta 1.000,-Kč bude klubu odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006/07.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče B.Simitčiho z klubu FC Benago Praha a zbytek trestu (1 utkání) s přihlédnutím k článkům 28 a 7 DŘ SF ČMFS změnila na podmíněný. Hráč má od 10.1. uvolněnou činnost, zkušební doba je tři měsíce, tj. do 10.4.2007.
21.12.2006
 • DK SF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 2.ligy "východ" Betas Třinec - Kalábek Brno ze dne 8.12.2006 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a udělila pokutu 10.000,-Kč klubu Kalábek Brno za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 21.1.2007.
 • DK SF ČMFS potrestala klub Helas Keloc Brno důtkou za opakované neodůvodněné čerpání čekací doby (dne 8.9. v utkání Mikeska Ostrava - Brno a 22.9. v utkání SK Kladno - Brno)
 • DK SF ČMFS udělila klubu 2.ligy SELP Vysočany pokutu 300,-Kč a klubu SB Chrlice pokutu 500,-Kč za nedodržení termínu pro dodání soupisek týmu pro 2.část soutěže 2.CL. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny. DK zároveň upozorňuje, že zmiňované kluby se vystavují nebezpečí trestu herními důsledky v případě, že nedojde k nápravě v dostatečném předstihu před následujícím soutěžním utkání.
14.12.2006
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.HFC Ústí nad Labem finanční pokutou 500,- Kč za nevhodné chování člena pořadatelské služby a jeho nedostatečné plnění povinností při utkání 2.CL 1.HFC Ústí vs. Benešov dne 8.12.2006. (nepřesné ovládání časomíry a následná urážka rozhodčího). Časoměřič pořádajícího klubu p.Tomáš Pohl byl zároveň potrestán zákazem výkonu jakékoliv funkce při utkáních CL na 4 utkání. Pokuta 500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 14.1.2007.
29.11.2006
 • DK SF ČMFS potrestala klub SK Kladno finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu při utkání 1.CL SK Kladno vs. Delta Real Šumperk dne 17.11.2006. Pořadatelská služba nezabránila vniknutí několika fanoušků hostů do prostoru šaten po skončení utkání. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.12.2006.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče M. Kožušníka z klubu Jistebník po uplynutí 2 utkání z celkového trestu 3 utkání nepodmíněně.
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Daniela Hnízdila z klubu SK Olympik Mělník po uplynutí 2 utkání z celkového trestu 3 utkání nepodmíněně.
17.11.2006
 • DK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Ondřeje Málka z klubu Delta Real Šumperk po uplynutí 5 utkání z celkového trestu 6 utkání nepodmíněně.
9.11.2006
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Ondřeje Málka z klubu Delta Real Šumperk (celkem na 6 utkání nepodmíněně, zbývají 3 utkání).
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Tomáše Turka z klubu KFC Terasy Praha (celkem na 3 utkání nepodmíněně, zbývá 1 utkání).
2.11.2006
 • DK SF ČMFS uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátovi celostátních lig v ročníku 2006/07 za nedostatečné plnění povinností delegáta SF ČMFS:
 • p. Josef Šoun - 3 týdny nepodmíněně od 13.10.2006 za pozdní příjezd k utkání 2.CL - západ Čechie Slaný vs. TS Bakov nad Jizerou 
 • DK SF ČMFS potrestala klub SKP Bulldogs Hodonín finanční pokutou 1.000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu při utkání 2.CL - východ SKP Bulldogs Hodonín vs. SK Jerevan Slavičín dne 13.10.2006. Pořadatelská služba nezabránila nevhodným projevům diváků vůči hráčům hostí po skončení utkání. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2006.
11.10.2006
 • DK rozhodla na základě zjištěných skutečností ve věci poškození dveří šatny ve sportovní hale ve Vysokém Mýtě při utkání 3.kola V.Mýto-Ecoinvestment Praha o povinnosti klubu Ecoinvestment uhradit domácímu klubu náklady na opravu zařízení. Doklad o vyrovnání závazku je klub povinen dodat na sekretariát KF ČMFS do 27.10.2006.
 • DK rozhodla na základě zjištěných skutečností ve věci poškození dveří šatny ve sportovní hale v Neveklově při utkání 3.kola Arsenal Benešov - Km.odkaz Praha o povinnosti klubu Km.odkaz uhradit domácímu klubu náklady na opravu zařízení. Doklad o vyrovnání závazku je klub povinen dodat na sekretariát KF ČMFS do 27.10.2006.
 • DK SF ČMFS potrestala klub FC Benago Praha důtkou za zaviněné nenastoupení "A" týmu k přátelskému utkání s SK Olympik Mělník, které se mělo po dohodě zástupců klubů uskutečnit dne 1.9.2006 v Mělníku. V případě opakování přestupku bude klub FC Benago Praha postižen finanční pokutou.
 • DK SF ČMFS potrestala klub 1.HFC Ústí nad Labem finanční pokutou 1000,-Kč za hrubé nesportobvní chování členů realizačního týmu při utkání SELP Sokol Vysočany - 1.HFC Ústí ze dne 6.10.2006. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 31.10.2006.
27.9.2006
 • DK rozhodla na základě žádosti hráče o snížení trestu Davida Velinského z Chrudimi o na 3 utkání za hrubé nesportovní chování po utkání 1.ligy ze dne 7.4.2006. Trest za neoprávněný start v utkání 1.kola zůstává.
20.9.2006
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Jana Růžičku z klubu 2.ligy KFC Terasy Praha (celkem na 3 utkání nepodmíněně, zbývá 1 utkání)
14.9.2006
 • DK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Davida Filingera z klubu 1.ligy Benago Praha (celkem na 5 utkání nepodmíněně, zbývá 1 utkání)
13.9.2006
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 1.ligy CC LKW Jistebník - Era-pack Chrudim s výsledkem 5:0 ve prospěch klubu CC LKW Jistebník, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Davida Velinského z Chrudimi.
 • STK rozhodla o kontumaci utkání 1.ligy Nejzbach Vysoké Mýto - Benago Praha s výsledkem 0:5 ve prospěch klubu Benago Praha, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Petra Říhy z Vysokého Mýta
 • DK udělila klubům 1.CL futsalu Era-Pack Chrudim a Nejzbach Vysoké Mýto pokutu 2.500,- za technickou kontumaci utkání 1.kola z důvodu neoprávněného startu hráče. Vedoucí mužstva Chrudimi p.Zdeněk Formánek i vedoucí mužstva Vysokého Mýta p.Štefan Gajdošík jsou zároveň potrestáni zákazem výkonu funkce (zákaz vstupu na hráčskou lavičku) na 3 utkání nepodmíněně. Pokuta 2.500,-Kč bude každému z klubů odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006-07.
1.6.2006
 • STDK udělila klubu 1.FC Delta Real Šumperk finanční pokutu 5.000,-Kč za opakované nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy (pozdní dodání, nevyhovující způsob záznamu). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.6.2006.
 • STDK udělila klubu Mikeska Ostrava finanční pokutu 5.000,-Kč za opakované nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy (pozdní dodání, nevyhovující způsob záznamu). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.6.2006.
 • STDK udělila klubu CC Jistebník finanční pokutu 2.000,-Kč za opakované nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy (nevyhovující způsob a kvalita záznamu). Pokuta 2.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 10.6.2006.
 • STDK udělila klubům 1.a 2.CL futsalu CC Jistebník, Mikeska Ostrava, Era-Pack Chrudim, Viktoria Žižkov, Helas Brno, TORF Pardubice, Delta Real Šumperk, Benago Praha, Olympik Mělník, Čechie Slaný, Alfa Liberec, SELP Sokol Vysočany, Arsenal Benešov, Betas Megas Třinec, Bulldogs Hodonín, Arsenal Hlinsko a SB Chrlice finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení termínu (18.5) písemného potvrzení zájmu o účast v soutěži. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce pro sezónu 2006-07.
18.5.2006
 • STDK udělila klubu 2.ligy HFC Ústí n.Labem finanční pokutu 2.500,-Kč za nedodržení směrnice o povinnosti angažování trenéra s licencí pro futsal a klubům 2.FC Motáček Plzeň, K-Sport Jindřichův Hradec, Tango Brno a Arsenal Hlinsko pokutu 1.000,-Kč za nedostatečné plnění uvedených povinností (opakovaná neúčast trenéra na utkání). Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy SB 77 Chrlice finanční pokutu 300,-Kč za dostavení se k utkání 15.kola bez registračních průkazů a soupisky družstva a klubu Arsenal Benešov 200,-Kč za dostavení se k utkání 17.kola bez registračních průkazů. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy Čechie Slaný finanční pokutu 1.500,-Kč za nedodržení času výkopu a uvedení chybného času výkopu na plakátech, nedostatečný časový prostor pro rozcvičení a zcela nedostatečné zabezpečení diváckého zázemí v utkání 13.kola (Slaný - Motáček Plzeň). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy Motáček Plzeň finanční pokutu 1.000,-Kč za nepřítomnost trenéra uvedeného v zápise o utkání v utkání 18.kola (Motáček - SELP Sokol Vysočany). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
 • STDK udělila klubu 2.ligy Olympik Mělník finanční pokutu 200,-Kč za absenci náhradní časomíry v utkání 19.kola (Mělník - Slaný). Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
5.5.2006
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
  • p. Zdeněk Házi - 3 měsíce nepodmíněně od 1.5. do 1.8.2006 za nedostavení se k utkání 2.ligy Ústí n.L. - Motáček Plzeň dne 8.4.2006
  • p. Miroslav Primus - 2 týdny s platností od 24.4.2006 s podmínečným odkladem do 30.11.2006 za nedostatky v Zápisu z utkání 2.ligy Chrlice - VŠB Ostrava ze dne 1.4.2006 (neuvedení známek rozhodčích)
  • p. Josef Šoun - 2 týdny s platností od 24.4.2006 s podmínečným odkladem do 30.11.2006 za nedostatky v Zápisu z utkání 2.ligy Liberec - Indoss Plzeň ze dne 8.4.2006 (neuvedení známek rozhodčích)
29.3.2006
 • STDK udělila klubu 1.UL Mikeska Ostrava finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání čtvrtfinále play-off. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu 1.UL Viktoria Žižkov finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení uzávěrky nahlášení termínu utkání čtvrtfinále play-off. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu 1.UL Betas Megas Třinec finanční pokutu 5.000,-Kč za neúčast na Grémiu ligových klubů v Havlíčkově Brodě dne 4.3.2006. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost klubu 2.CL "západ" Olympik Mělník o prominutí zbytku trestu pro hráče Vokouna Jiřího.
16.3.2006
 • STDK potvrdila na základě zjištěných a jednoznačně prokázaných skutečností (čl. 38 SŘ) platnost výsledku utkání 18.kola 2.ligy "západ" 1.HFC Ústí nad Labem - Indoss Plzeň 4:9 a udělila klubu Indoss Plzeň finanční pokutu 3.000,-Kč za nedostavení se k utkání ve stanoveném čase. Utkání bylo z tohoto důvodu zahájeno až 34 minut po úředním začátku utkání. Vzhledem k tomu, že obě mužstva písemně v Zápisu o utkání projevila souhlas s jeho pozdním zahájením a domácí klub ani po utkání nevznesl k této skutečnosti námitku, je výsledek dosažený na hřišti platný. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.4.2006. Klub Indoss Plzeň navíc uhradí domácímu klubu případné prokazatelné vícenáklady, které vznikly pozdním zahájením utkání. Výši náhrady určí po předložení podkladů řídící orgán soutěže.
3.3.2006
 • STDK udělila klubu Benago Praha finanční pokutu 1.000,-Kč za nedostatečné vybavení haly (nezabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí a nepřítomnost odpovídajícího časoměrného zařízení) při turnaji U-15 a U-18 dne 19.2.2006 v Novém Strašecí. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost klubu SK Kladno U-18 o prominutí zbytku trestu pro hráče Klempta Kamila.
21.2.2006
 • Vzhledem k závažnosti případu nesehraného utkání 18.kola 1.ligy futsalu mezi kluby Helas Keloc Brno a Viktoria Žižkov považujeme za nezbytné informovat o všech známých skutečnostech, na jejichž základě rozhodla Sportovně technická a disciplinární komise KF ČMFS (dále jen STDK) o sehrání zápasu v náhradním termínu.
16.2.2006
 • STDK KF ČMFS rozhodla o kontumaci utkání 1.Umbro ligy mezi družstvy ERA - PACK Chrudim a 1. FC Delta Real Šumperk dne 8.2.2006, a to 5:0 ve prospěch ERA - PACK Chrudim z důvodu nedostavení se hostujícího družstva k utkání. Podle Sazebníku pokut celostátních soutěží KF ČMFS čl. 3 písm. a) uděluje klubu 1.FC Delta Real Šumperk pokutu v minimální možné výši 20.000,-Kč za nedostavení se k utkání - při prokázaní zásahu vis maior (nepříznivá dopravní situace). Pokuta 20.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.3.2006.
9.2.2006
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání Juniorské ligy U-15 Futsal Slavie Havířov - Mikeska Ostrava ze dne 29.1.2006 (turnaj v Havířově) ve prospěch domácího klubu a udělila pokutu 500,-Kč klubu Mikeska Ostrava za technickou kontumaci (start hráče po 3.žluté kartě) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2006.
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího u celku Juniorské ligy U-15 Mikeska Ostrava p. Černíka Miroslava na 3 soutěžní utkání nepodmíněně od 30.1.2006 včetně za připuštění startu hráče po 3. žluté kartě v utkání Futsal Slavie Havířov - Mikeska Ostrava dne 29.1.2006.
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání 2.ligy "západ" Draci Karlovy Vary - SELP Sokol Vysočany ze dne 3.2.2006 ve prospěch hostujícího klubu a udělila pokutu 2.500,-Kč klubu Draci Karlovy Vary za technickou kontumaci (start hráče po 4.žluté kartě) dle Sazebníku pokut CL. Výsledek dosažený na hřišti (0:15) byl ponechán v platnosti. Pokuta 2.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2006.
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího u celku 2. ligy "západ" Draci Karlovy Vary p. Psotného Milana na 3 soutěžní utkání nepodmíněně od 9.2.2006 včetně za připuštění startu hráče po 4. žluté kartě v utkání Draci Karlovy Vary - SELP Sokol Vysočany dne 3.2.2006.
 • STDK udělila klubu 2.ligy "západ" KFC Terasy Praha finanční pokutu 1.000,-Kč za opakovanou nepřítomnost trenéra p.Milana Sapíka uvedeného v zápise o utkání na hráčské lavičce týmu. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 28.2.2006.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 10.kola 2.ligy "západ" Čechie Slaný - Draci Karlovy Vary. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 13.kola 2.ligy "západ" Čechie Slaný - Motáček Plzeň. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 15.kola 2.ligy "západ" Čechie Slaný - KFC Terasy Praha. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
25.1.2006
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání 2.ligy "západ" Indoss Plzeň - FT Františkovy Lázně ze dne 22.1.2006 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a udělila pokutu 10.000,-Kč klubu FT Františkovy Lázně za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) dle Sazebníku pokut CL. Pokuta 10.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 24.2.2006.
24.1.2006
 • STDK a KF ČMFS rozhodly o kontumaci utkání Juniorské ligy U-15 (v rámci turnaje juniorské ligy v Novém Strašecí dne 8.1.2006) Benago Praha - TORF Pardubice a Benago Praha - Viktoria Žižkov 0:5 v neprospěch klubu Benago Praha pro nesehrání utkání z důvodu nízkého počtu hráčů. Vzhledem k faktu, že v sestavě k 2.utkání týmu Benago Praha U-15 figurovalo 9 hráčů, kteří nebyli v klubu řádně registrováni a v zápisu o utkání byla uvedena jména nepřítomných hráčů, což bylo prokázáno při konfrontaci před zahájením utkání, byla udělena pokuta dle Sazebníku pokut a trestů ve výši 10.000,-Kč za technickou kontumaci (start hráčů na RP jiného hráče) a pokuta 5.000,-Kč za poškození jména českého futsalu. KF dále schválila nepřidělení dotace 7.000,-Kč klubu Benago Praha za nesplnění podmínky řádného odehrání tohoto turnaje juniorské ligy. Pokuta 15.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 15.2.2006
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti vedoucího u celku juniorské ligy U-15 Benago Praha (zákaz výkonu funkce) p.Lukáše Srba (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci při utkáních v obou kategoriích juniorské ligy a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 6 soutěžních utkání nepodmíněně za vyplnění Zápisu o utkání Benago Praha - TORF Pardubice (v rámci turnaje juniorské ligy U-15 v Novém Strašecí dne 8.1.2006) v rozporu se Soutěžním řádem (start hráčů na RP jiného hráče).
19.1.2006
 • STDK udělila klubům 1.Umbro ligy CC Jistebník, Mikeska Ostrava a Betas Megas Třinec finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubům 2.ligy K-Sport Jindřichův Hradec a HFC Ústí n.Labem finanční pokutu 5.000,-Kč za nedodržení směrnice o povinnosti angažování trenéra s licencí pro futsal a klubu 2.FC Motáček Plzeň pokutu 3.000,-Kč za nedostatečné plnění uvedených povinností (neúčast trenéra na utkání). Pokuta musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 13.2.2006. Kluby jsou dále povinny s okamžitou platností učinit opatření k nápravě a trenéra s licencí angažovat.
 • STDK udělila klubům 2.ligy Sokol Přívoz a Tango Brno finanční pokutu 500,- Kč a klubu SB 77 Chrlice 300,-Kč za nedodání, resp.pozdní dodání soupisek na 2.část soutěže. Dále udělila pokuty za nedodání údajů o míčích pro domácí utkání, a to ve výši 200,-Kč klubům 2.ligy Draci Karlovy Vary, Sokol Přívoz a Tango Brno. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Petra Hyku z klubu 2.ligy Olympik Mělník (celkem na 2 utkání nepodmíněně)..
 • STDK udělila pokuty klubům 1.Umbro ligy a 2.ligy za nedodržování povinností pořadatele a jiných ustanovení schválených předpisů pro celostátní soutěže v průběhu podzimní části soutěže, a to jednotlivým klubům v uvedené výši: Benago Praha 1000,-Kč (nedostatečný počet pořadatelů, neplnění reklamních povinností ve 2.kole), Helas Keloc Brno 700,-Kč (pořadatelská služba v 6.kole), SK Kladno 500,-Kč (porucha ozvučení ve 4.a 11.kole), SELP Sokol Vysočany (pořadatelská služba ve 4.kole), Čechie Slaný 200,- (chybějící soupiska ve 2.kole) + 1000,-Kč (nedodržení času výkopu, nedostatečný časový prostor pro rozcvičení ve 3.,5.,7.,8.a 10.kole + 500,-Kč (pořadatelská služba ve 3.kole juniorské ligy). Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
21.12.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 2.ligy východ Sportbar 77 Chrlice p. Sideridise Parise (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za urážku a pokus o fyzické napadení rozhodčího při utkání 11.kola 2.ligy východ SB Chrlice - Arsenal BE Hlinsko dne 17.12.2005.
 • STDK udělila týmu 2.ligy východ Sportbar 77 Chrlice finanční pokutu 1.000,-Kč za hrubé nesportovní chování hráčů a trenéra vůči rozhodčím v průběhu i po skončení utkání 2.ligy východ SB Chrlice - Arsenal BE Hlinsko dne 17.12.2005. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení sezóny.
7.12.2005
 • STDK rozhodla na základě doporučení Subkomise delegátů o udělení trestu zastavení činnosti nepodmíněně od 12.12.2005 do 12.2.2006 delegátovi celostátní ligy p.Radoslavovi Klierovi za opakované opožděné dodání zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání 12.kola 1.Umbro ligy Viktoria Žižkov - Torf Pardubice ze 2.12.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti maséra klubu 2.ligy východ Tango Brno p. Štěrby Petra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 3 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčího s použitím hanlivých výrazů při utkání 9.kola 2.ligy východ Bulldogs Ivančice - Tango Brno dne 2.12.2005.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
 • p.Hoffman Petr - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy Chrlice - Havířov ze dne 19.11.2005
 • p.Návesník Pavel - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 1.UL Brno - Kladno ze dne 11.11.2005
 • p.Pelikán Martin - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy VŠB - M.Hoštice ze dne 18.11.2005
 • p.Rohánek Zdeněk - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy Tomson - H.Brod z 18.11.2005
 • p.Vladislav Tanáč - důtka za neodfaxování zprávy delegáta z utkání 2.ligy J.Hradec- SELP Sokol z 19.11.2005
 • p.Zdeněk Házi - zastavení činnosti nepodmíněně na 2 týdny od 28.11.2005 za neodfaxování zprávy delegáta a opožděné dodání zápisu z utkání 1.UL Viktoria Žižkov - Nejzbach Vysoké Mýto ze dne 18.11.2005
30.11.2005
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 7.kola 2.ligy západ Čechie Slaný - Alfa Liberec. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 8.kola 2.ligy západ Čechie Slaný - Olympik Mělník. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu U-15 a U-18 SELP Sokol Vysočany p.Petra Nedvěda (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 1 soutěžní turnaj U-15 a U-18 (4.12.05) za vykázání z lavičky za hrubou urážku rozhodčího při utkání 1.turnaje 1.ligy U-15 SELP Sokol Vysočany - Indoss Plzeň dne 20.11.2005.
16.11.2005
 • STDK nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu pro hráče Tomáše Haranta z klubu SELP Sokol Vysočany.
10.11.2005
 • STDK udělila klubu FC Sportbar 77 Chrlice finanční pokutu 5.000,- Kč a rozhodla o podmínečném uzavření hřiště na 1 soutěžní utkání s odkladem do 31.1.2006 za nedostatečný výkon pořadatelské služby (výtržnosti mezi diváky, hrubé urážky a pokus o napadení rozhodčích a delegáta, apod.). Pokuta 5.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2005.
 • STDK udělila klubu 1.FC Delta Real Šumperk finanční pokutu 1.000,-Kč za nedodržení směrnice o dodávání videokazet z utkání 1.Umbro ligy. Pokuta 1.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.11.2005.
 • STDK udělila klubu 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto A finanční pokutu 200,-Kč za nevhodné výroky hlasatele při utkání 1.UL Nejzbach Vysoké Mýto - Benago Praha. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 500,-Kč za nesplnění pokynu KF ČMFS ohledně zabezpečení odpovídajícího diváckého zázemí při utkání 5.kola 2.ligy západ Čechie Slaný - 1.HFC Ústí n.L. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila klubu Čechie Slaný finanční pokutu 300,-Kč za nedodržení termínu pro dodání soupisek týmů pro soutěž U-15 a U-18. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu činnosti pro trenéra klubu Helas Keloc Brno p.Jana Loupa po uplynutí 2 z celkového počtu 4 utkání.
 • STDK rozhodla na základě doporučení Subkomise delegátů o zrušení trestu (důtka) delegátovi celostátní ligy p.Josefu Navalanému (dodatečné šetření prokázalo, že delegát se neprovinil).
 • STDK rozhodla na základě doporučení Subkomise delegátů o udělení trestu zastavení činnosti na 2 týdny nepodmíněně delegátovi celostátní ligy p.Radoslavovi Klierovi za opožděné dodání zápisu o utkání a zprávy delegáta z utkání 5.kola 2.ligy východ Nejzbach Vysoké Mýto B - Futsal Slávia Havířov.
 • STDK projednala podnět delegáta celostátní ligy p.Evžena Amlera k uveřejnění článku v programu k utkání 7.kola 1.Umbro ligy TS Bakov n.J. - Benago Praha a přijala opatření pro řešení přestupku v případě jeho opakování. S těmito závěry budou seznámeni účastníci dopisem.
24.10.2005
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest delegátu celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
  p.Roman Popek - důtka za neuvedení čísla utkání v záhlaví zprávy o utkání Motáček Plzeň vs. Indoss Plzeň (4.kolo 2.CL - Z) a Kladno vs. Šumperk (6.kolo 1.CL)
19.10.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 1. Umbro ligy Helas Keloc Brno p.Loupa Jana (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 4 soutěžní utkání nepodmíněně za vykázání z lavičky, neuposlechnutí výzvy rozhodčího a hrubé nesportovní chování při utkání 7.kola 1. Umbro ligy Viktoria Žižkov - Helas Keloc Brno dne 14.10.2005.
13.10.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti trenéra klubu 2.ligy Olympik Mělník p.Pavla Šuby (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) na 2 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za kritiku rozhodčího při utkání 4.kola 2.ligy západ Jindřichův Hradec - Mělník dne 8.10.2005.
 • STDK vyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Miroslava Semeráda z klubu TORF Pardubice po uplynutí 6 utkání z celkového trestu 8 utkání nepodmíněně.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Martina Pecháčka z klubu TORF Pardubice (celkem na 12 utkání nepodmíněně).
7.10.2005
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2005/06 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
 • p.Miroslav Svoboda - důtka za nedostatky ve zprávě delegáta z utkání 2.ligy K.Vary - Fr.Lázně ze dne 30.9.2005 (neuvedení úředního a skutečného začátku utkání a zda byl po utkání proveden pohovor s rozhodčími)
 • p.Josef Navalaný - důtka za nedostatky ve zprávě delegáta z utkání 2.ligy Přívoz - Havířov ze dne 30.9.2005(nezdůvodnění skutečného začátku utkání)

5.10.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v jakékoliv funkci při utkáních futsalu p.Jaroslavu Volnému z klubu Bakov n.Jiz. do 30.6.2006 (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a zákaz činnosti v pořadatelské službě) za inzultaci diváka v utkání 1.ligy Bakov - Chrudim dne 16.9.2005.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro hráče Miroslava Semeráda z klubu TORF Pardubice na 4 utkání nepodmíněně.
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání Futsal Slavia Havířov - Pramen Havlíčkův Brod ve prospěch domácího klubu a udělila pokutu 5.000,-Kč klubu Pramen Havlíčkův Brod za technickou kontumaci (pozdní příjezd).
 • STDK udělila pokutu 1.000,-Kč klubu TS Bakov n.J. za zjištěné nedostatky ve videozáznamu z utkání 1.Umbro ligy TS Bakov n.J. - ERA-PACK Chrudim (nesplnění požadavku nezkráceného videozáznamu včetně odchodu mužstev a rozhodčích do šaten). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 4.000,-Kč klubu TS Bakov n.J. za nedostatečný výkon pořadatelské služby (nezamezení vstupu nepovolaných osob na hrací plochu, nezakročení při incidentu v hledišti). Pokuta 4.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 24.10.2005

Rozhodnutí KF ČMFS
23.9.2005
 • KF ČMFS na svém zasedání dne 20.9.2005 udělila klubu Benago Fortuna Praha pořádkovou pokutu ve výši Kč 15.000,- za způsob provedení videozáznamu v kvalitě výrazně odporující Rozpisu soutěží (nezkrácený, úplný záznam utkání !!!) z utkání Benago Praha-Viktoria Žižkov dne 9.9.2005.

22.9.2005
 • STDK rozhodla o zákazu výkonu činnosti v jakékoliv funkci při utkáních futsalu p.Jaroslavu Volnému z klubu Bakov n.Jiz. do vyřešení případu (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a zákaz činnosti v pořadatelské službě) za inzultaci diváka v utkání 1.ligy Bakov - Chrudim dne 16.9.2005.

14.9.2005
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti v 1.lize pro hráče Radka Poláška z klubu Mikeska Ostrava na 3 utkání nepodmíněně.

26.5.2005
 • STDK udělila pokutu 2000,- Kč každému z klubů Era-Pack Chrudim, TORF Pardubice a Nejzbach Vysoké Mýto a pokutu 500,- klubu Mikeska Ostrava za nedodržení ustanovení Propozic 1.UMBRO ligy (bod 5 - závazná přihláška do pohárové soutěže) a Propozic Poháru ČMFS ve futsalu. Důvodem je nedodržení stanoveného termínu pro sehrání krajského kola Poháru v sezóně 2004/05. STDK zároveň upozorňuje kluby na povinnost dodržení nově stanoveného termínu pro odehrání všech utkání krajské části do 15.6.2005. Pokuta bude klubům odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

13.5.2005
 • STDK udělila pokutu 1000,- Kč klubu Era-Pack Chrudim za nedostatečné zajištění bezpečnosti při utkání finále play-off Chrudim - Brno dne 12.5.2005 ve smyslu ustanovení Propozic 1.UMBRO ligy, bod 18. (zasažení hráče hostujícího týmu prázdnou PET lahví při odchodu ze hřiště po skončení utkání). Výše pokuty byla stanovena s ohledem na prokazatelné splnění nutných podmínek pro zajištění konání zápasu. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

11.5.2005
 • STDK udělila pokutu 6000,- Kč klubu Helas Keloc Brno za nedostatečné zajištění bezpečnosti (5000,-Kč) ve smyslu ustanovení Propozic 1.UMBRO ligy, bod 18 a za nedostatky při zajištění činnosti hlasatele dle pokynů delegáta (1000,-Kč) v rámci utkání finále play-off Brno - Chrudim dne 9.5.2005. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na prokazatelné splnění nutných podmínek pro zajištění konání zápasu (početná pořadatelská služba, spolupráce s Policií ČR). Činnost pořadatelské služby však nebyla shledána odpovídající. STDK upozorňuje, že v případě opakování přestupků tohoto typu budou postihy výrazně vyšší. Dle rozhodnutí Komise futsalu je nutné zajistit bezpečnost účastníků utkání i diváků v dalších utkáních play-off dostatečným způsobem. Pokuta bude klubu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

27.4.2005
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Nejzbach Vysoké Mýto za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží a Propozic 1.ligy (nedostatečné zabezpečení VIP místnosti a míst v hledišti dle bodu 18) Propozic 1.ligy) v ligovému utkání semifinále play-off). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

20.4.2005
 • STDK udělila pokutu 200,- Kč klubu CC Jistebník za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění hlasatelské služby k ligovému utkání 22.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.

13.4.2005
 • STDK rozhodla ve věci kontumace utkání 20.kola 2.ligy "západ" CS Cheb - SELP Praha pro nedostavení se týmu SELP Praha a povinnosti pro SELP Praha uhradit klubu CS Cheb případnou vyčíslenou ztrátu vzniklou nesehráním utkání takto: Žádosti klubu CS Cheb o úhradu vzniklých škod se nevyhovuje s odůvodněním, že požadovaná částka se vztahuje pouze na přímé náklady spojené s organizací utkání.

7.4.2005
 • STDK odročila rozhodnutí ve věci podezření z poškození jména futsalu p.Kapsou za způsob mediální prezentace případu nasazení rozhodčích na mezinárodní přátelské utkání
 • STDK rozhodla ve věci nedostavení se týmů SELP Praha, resp. Atlantic Rakovník na utkání 20.kola 2.ligy "západ" takto: kontumační výsledek 5:0, vždy ve prospěch domácího klubu zůstává v platnosti. STDK navíc udělila klubu SELP Praha pokutu 5000,-Kč a povinnost uhradit klubu CS Cheb případnou vyčíslenou ztrátu vzniklou nedostavením se soupeře a klubu Atlantic Rakovník pokutu 5000,-Kč a povinnost uhradit klubu Indoss Plzeň případnou vyčíslenou ztrátu vzniklou nedostavením se soupeře. Pokuta 5000,-Kč musí být každým z klubů uhrazena platbou na účet SF ČMFS, přípúadně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.4.2005.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů trest delegátovi celostátní ligy p.Vladislavu Starému na 3 týdny s platností od 11.4.2005 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS (neuvedení známek rozhodčích v Zápisu o utkání 1.ligy Vysoké Mýto-Liberec)

31.3.2005
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Viktoria Žižkov za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění programu k ligovému utkání 21.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p.Janu Pytlovi z klubu K-Sport Jindřichův Hradec na 2 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za nesportovní chování při utkání 20.kola 2.ligy západ Benešov-Jindřichův Hradec dne 25.3.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p.Jiřímu Michalcovi z klubu Nejzbach Vysoké Mýto "B" na 4 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za urážku rozhodčího při utkání 20.kola 2.ligy východ VŠB Ostrava - Vysoké Mýto "B" dne 25.3.2005.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu pro hráče Ladislava Kurucze z klubu SELP Praha a hráče Filipa Pakostu z klubu Tomson Brno.
 • STDK odročila rozhodnutí ve věci nedostavení se týmů SELP Praha , resp. Atlantic Rakovník na utkání 20.kola 2.ligy "západ". Do vyřešení případu zůstává v platnosti kontumační výsledek 5:0 ve prospěch domácích klubů.
24.3.2005
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující trest pro delegáta celostátních lig v ročníku 2004/05 za nedostatečné plnění pozápasových povinností delegáta KF ČMFS: p.Josefu Šounovi - 1 týden od 25.3. s podmínkou do 25.6.2005
23.3.2005
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Čechie Slaný za nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění programu k ligovému utkání 20.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
16.3.2005
 • STDK rozhodla o kontumaci utkání CS Cheb - Mnichovo Hradiště ve prospěch klubu CS Cheb s výsledkem 5:0 za nedostavení se z důvodu zásahu "vis maior" a udělila pokutu 3000,- Kč klubu Mnichovo Hradiště. Pokuta bude odečtena z vratné kauce klubu po ukončení sezuóny.
 • STDK udělila pokutu 500,- Kč klubu Mikeska Ostrava za nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nevydání programu k utkání, použití jiné značky domácích míčů) při utkání 19.kola 1.UMBRO ligy Ostrava-Pardubice dne 5.3.2005. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra při utkáních 2. ligy futsalu p.Parisu Sideridisovi z klubu SB Chrlice na 2 utkání (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta utkání v případě přítomnosti na utkání) za vykázání z lavičky za nesportovní chování vůči rozhodčím při utkání 19.kola 2.ligy "východ" dne 12.3.2005.
3.3.2005
 • STDK udělila pokutu 200,- Kč klubům 2.ligy 1.HFC Ústí n.L., Templář Ivančice a Malé Hoštice za nesplnění povinnosti dle pokynu sekretariátu KF ČMFS (informace o typu míčů pro domácí utkání). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Marka Vašáka z týmu EB Kladno juniorské ligy U-15 ze 3 na 2 soutěžní utkání juniorské UMBRO ligy. Ke dni 3.3.má tento hráč uvolněnou činnost.
2.3.2005
 • STDK udělila pokutu 300,- Kč klubu Megas Frenštát p.R. za nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečný počet pořadatelů, pozdní příchod zdravotníka) při turnaji juniorské UMBRO ligy dne 27.2.2005. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Benago Praha za porušení ustanovení Propozic 1.ligy (nečitelné jmenovky na dresech) při utkání 18.kola 1.UMBRO ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p. Danielovi Kolmanovi z klubu SELP United Praha na 4 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za urážku rozhodčího a nerespektování pokynů rozhodčích při utkání 17.kola 2.ligy západ SELP Praha - Benešov dne 25.2.2005.
23.2.2005
 • STDK udělila pokutu 1000,- Kč klubu Viktoria Žižkov za opakované nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečná činnost a označení hlavního pořadatele) při utkání 16.kola 1.UMBRO ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 600,- Kč klubu TS Bakov nad Jiz. za opakované nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečný počet pořadatelů) při utkáních 15. a 17.kola 1.UMBRO ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 300,- Kč klubu Rohožník Praha za nedostatky při plnění povinností dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nedostatečný počet pořadatelů) při utkání 16.kola 2.ligy. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK zamítla žádost o prominutí zbytku trestu zákazu výkonu funkce maséra při utkáních 1.UMBRO ligy futsalu pro p.Pavla Koubka z klubu Benago Praha na 4 utkání s platností od 1.1.2005 (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za chování a úmyslné poškození majetku haly v utkání Čechie Slaný - Benago Praha dne 12.11.2004.
 • STDK udělila pokutu 500,- Kč klubu CC Jistebník a 500,- Kč klubu Vysoké Mýto za nedodržení Rozhodnutí KF ČMFS - nedodržení stanoveného termínu dohrávaného utkání 12.kola 1.UMBRO ligy a oznámení tohoto termínu.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů následující tresty delegátům celostátních lig v ročníku 2004/05 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS:
  RNDr. Amler Evžen - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů s podmínkou do 18.5.2005 - utkání 16.kola 2.ligy Rohožník - Cheb
  Návesník Pavel - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů s podmínkou do 18.5.2005 - nezdůvodněné opoždění začátku utkání 2.ligy J.Hradec - Mnich.Hradiště
  Poppr Zbyněk - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů nepodmíněně - utkání 17.kola 1.ligy Bakov - Pardubice, neuvedení skutečného začátku utkání 2.ligy Ústí - J.Hradec
  Starý Vladislav - od 18.2. zastavení činnosti na 14 dnů nepodmíněně - neuvedení skutečného začátku utkání 2.ligy Havl.Brod - Ivančice
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise rozhodčích následující tresty rozhodčím celostátních lig v ročníku 2004/05 za porušení Směrnice o střetu zájmů:
  Trlida Zdeněk - zastavení činnosti na 3 ligová kola od 23.2.2005 - člen pořadatelské služby v několika funkcích při utkání 17.kola 1.UMBRO ligy Bakov - Pardubice
  Hanzlík Jiří - zastavení činnosti na 1 ligová kola od 23.2.2005 - člen pořadatelské služby při utkání 15.kola 2.ligy Ústí n.L. - J.Hradec
2.2.2005
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské a povinnost řídit se pokyny delegáta v případě osobní účasti na utkáních) p. Jiřímu Baborákovi z klubu TS Bakov n.J. na 2 soutěžní utkání za vykázání z lavičky za urážku rozhodčího při utkání 11.kola 1.ligy Mikeska Ostrava - Bakov n.J., dne 29.1.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce časoměřiče (zákaz výkonu jakékoliv funkce v pořadatelském sboru a zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) p. Vlastimilu Dudziakovi z klubu Mikeska Ostrava na 2 soutěžní utkání za urážku rozhodčího při utkání 11.kola 1.ligy Mikeska Ostrava - Bakov n.J., dne 29.1.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce asistenta trenéra (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) p.Ivo Dusíkovi z klubu Kormidlo Brno na 2 soutěžní utkání za kritiku rozhodčích při utkání 15.kola 2. ligy "východ" Kormidlo Brno - Tomson Brno dne 28.1.2005.
 • STDK udělila pokutu 400,- Kč klubu Rohožník Praha za nedodržení ustanovení Propozic 2.ligy (absence rezervní sady dresů) při utkání 15.kola 2.ligy "západ" EB Kladno - Rohožník Praha. Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
26.01.2005
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Pavla Runta z klubu Alfa Liberec na 2 soutěžní utkání 1.UMBRO ligy a dále hráče Tomáše Vacka z klubu Motáček Plzeň a hráče Milana Sapíka z klubu Rohožník Praha na 2 soutěžní utkání 2.ligy. Ke dni 26.1.mají tito hráči uvolněnou činnost.
 • STDK udělila pokutu 1000,- Kč klubu CC Jistebník za opakované nedodržení Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží (nezajištění programu k ligovému utkání 8.a 14.kola 1.UMBRO ligy). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
 • STDK udělila pokutu 200,- Kč klubu Helas Keloc Brno za nedodržení ustanovení Propozic 1.ligy (opakované nedodání platné soupisky klubu). Pokuta bude týmu odečtena z vratné kauce po skončení probíhající sezóny.
19.01.2005
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce vedoucího mužstva při utkáních 2. ligy futsalu p.Miroslavu Kutovi z klubu Nejzbach Vysoké Mýto "B" na 3 utkání (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za nesportovní chování vůči rozhodčím po utkání 13.kola 2.ligy "východ" dne 16.1.2005.
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce trenéra při utkáních 2. ligy futsalu p.Jiřímu Michalcovi z klubu Nejzbach Vysoké Mýto "B" na 2 utkání (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za nesportovní chování vůči rozhodčím po utkání 13.kola 2.ligy "východ" dne 16.1.2005.
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Jana Klímu z klubu Benago Praha na 3 soutěžní utkání 1.UMBRO ligy a hráče Václava Kolaříka z klubu Indoss Plzeň na 1 soutěžní utkání 2.ligy.
14.01.2005
 • STDK uložila nepodmíněný trest zákazu výkonu funkce vedoucího mužstva při utkáních 1.UMBRO ligy futsalu p.Milanu Vichovi z klubu TORF Pardubice na 2 utkání s platností od 14.1.2005 (zákaz vstupu na hráčskou lavičku v jakékoliv funkci včetně hráčské) za nesportovní chování vůči rozhodčím a delegátovi po utkání 10.kola dne 6.11.2004.
 • STDK uložila na základě podnětu Subkomise delegátů trest delegátovi celostátní ligy p.Miroslavu Primusovi na 14 dnů s platností od 12.1.2005 za nedostatečné plnění povinností delegáta KF ČMFS (neuvedení důvodu zpožděného začátku utkání)
 • STDK potvrdila snížení pokuty z původní výše 500,- Kč na 200,-Kč klubu TORF Pardubice, jelikož se jednalo o trest pouze za nedostatky při plnění pokynů dle Směrnice pro pořadatele utkání celostátních soutěží, nikoliv za chování realizačního týmu při utkání 10.kola 1.UMBRO ligy Pardubice - Frenštát (udělena 10.11.)
 • STDK vyhověla žádosti o zkrácení trestu pro hráče Marka Smetanu z klubu 1.HFC Ústí n.L. na 5 soutěžních utkání a hráče Libora Fryče z klubu SME Ostrava na 4 soutěžní utkání 2.ligy.
14.01.2005
 • STDK rozhodla ve věci nedohraného utkání juniorské ligy futsalu U-18 Viktoria Žižkov - Havlíčkův Brod v rámci turnaje konaného v SH Kladno dne 19.12.2004. Důvodem nedokončení posledního utkání turnaje bylo rozhodnutí majitele sport.haly vzhledem k prodloužení časového rozpisu turnaje a následnému požadavku dalšího nájemce. Utkání bylo ukončeno v čase 30:54 za stavu 4:1 pro Viktorii Žižkov. Dle rozhodnutí STDK bude toto utkání dohráno od uvedeného času 30:54 při stavu 4:1. Sestavy mužstev mohou být libovolné ve smyslu Propozic soutěže, v utkání však nemohou nastoupit hráči s aktuálně zastavenou závodní činností (neodečítá se jim však z trestu žádné utkání) a hráči vyloučení dne 19.12. (Hruška - Žižkov, resp. Smejkal - H.Brod). Dohrání 9 minut a 6 sekund proběhne dne 27.2.2005 v rámci turnaje za účasti zmíněných klubů. Utkání bude zahájeno v 8,45 hodin.
nic

   1.CL liga
 
» Propozice 1. ligy
» Doplněk Propozic 1. ligy futsalu k play-off
» Adresář klubů
» Adresář rozhodčích
» Adresář delegátů
» Listina sportovních hal
» 1.ligy U-18 a U-16
 
  Výsledky
 
» Výsledky a tabulka
» Statistiky a sestavy
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Všechny další tabulky
» Všechny výsledky
 
  Oficiální zprávy
 
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny Pravidel futsalu 2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
 
  Statistiky a sestavy
» 1.kolo » 2.kolo
» 3.kolo » 4.kolo
» 5.kolo » 6.kolo
» 7.kolo » 8.kolo
» 9.kolo » 10.kolo
» 11.kolo » 12.kolo
» 13.kolo » 14.kolo
 
   Historie
 
» Historie - 2008/2009
» Historie - 2007/2008
» Historie - 2006/2007
» Historie - 2005/2006
» Historie - 2004/2005
» Historie - 2003/2004
 


nic

WebToDate