FOTBAL.CZ - Rozhodnutí ORK - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Rozhodnutí ORK
12.1.2009
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání dne 12.1.2009 učinila ve věci odvolání klubu Slávia TU Liberec proti rozhodnutím DK SF ČMFS toto rozhodnutí.
12.12.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS ve věci odvolání klubu SK ALFA Liberec proti rozhodnutím DK SF ČMFS ze dne 4. 12. 2008, kterým byli potrestáni hráči klubu p. Krejčík Kamil a p. Doležel Pavel, oba trestem zastavení závodní činnosti v Poháru ČMFS futsalu na jedno soutěžní utkání za obdržení druhé žluté karty v celostátní části soutěže, rozhodla následovně.
25.8.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 8. 2008, jako odvolací orgán ve věci společného odvolání hráčů klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto po zvážení všech okolností rozhodla ORK takto.
28.3.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 3. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 27.2.2008, kterým byla klubu uložena pokuta ve výši 2.500,- Kč, za porušení článku 6 Směrnice pro pořadatele utkání 1.ligy futsalu.
14.3.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SELP Mladá Boleslav proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 6.3. 2008 o potrestání hráče Ondřeje Knoblocha zastavením závodní činnosti rozhodla jednohlasně takto: odvoláním napadené rozhodnutí DK se částečně mění, ale nikoliv pokud jde o výši trestu pro hráče.
11.2.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8. 2. 2008 jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC Benago Praha proti rozhodnutí STK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, a to v jeho neprospěch s výsledkem 0:5 a dále ve věci odvolání klubu proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým byla klubu uložena souhrnná finanční pokuta ve výši 15.000, -- Kč, za technickou kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, rozhodla takto: ORK jednohlasně rozhodla, že odvolání klubu se zamítá a obě výše uvedená rozhodnutí STK SF ČMFS a DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správná potvrzují.
8.1.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8.1. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu Kmochův odkaz Praha proti rozhodnutí STK SF ČMFS ze dne 26.11.2007, kterým byl ponechán v platnosti výsledek utkání 8. kola 2. ligy "západ" Kmochův odkaz - Olympik Mělník hraného dne 23.11.2007 dosažený na hřišti, rozhodla, že odvolání klubu ze dne 28.11.2007 se zamítá a rozhodnutí STK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správné potvrzuje.
14.5.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 14.5.2007, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC Benago Praha /dále jen klub/ proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 29.3.2007, kterým byla klubu uložena finanční pokuta ve výši 3.000,- Kč za nedostatky v zajištění pořadatelské služby při utkání 1. CL futsalu BENAGO - CHRUDIM dne 27.3.2007, rozhodla jednohlasně o tom, že odvolání klubu se zamítá a rozhodnutí DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správné potvrzuje.
12.4.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 12. 4. 2007, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu DRACI Karlovy Vary /dále jen klub/ ve věci rozhodnutí ORK Divize C ze dne 19. 2. 2007, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí disciplinární komise /dále jen DK/ Divize C o kontumací zápasu DRACI Karlovy Vary - FET CLUB Karlovy Vary s výsledkem 0 : 5 a o uložení podmíněného trestu na jeden měsíc pro kapitána týmu DRACI Karlovy Vary p. Kolesnáče Mariána, učinila toto rozhodnutí :
ORK bez svého člena p. Votavy, který se pro řešení tohoto případu vzdal členství v ORK z důvodu vazeb na účastníky sporu, přezkoumala obě výše uvedená rozhodnutí a většinou hlasů rozhodla, že rozhodnutí ORK Divize C i rozhodnutí DK Divize C se v celém rozsahu z r u š u j í a ponechává se v platnosti výsledek zápasu DRACI Karlovy Vary - FET CLUB Karlovy Vary, kterého bylo dosaženo na hřišti.
21.2.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 19.2.2007, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SKP Olympia Hodonín proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 26.1.2007, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci všech utkání klubu na turnaji juniorské ligy v Ostravě dne 21. 1. 2007 v jeho neprospěch s výsledkem 0 : 5 a kterým byla klubu uložena souhrnná pokuta v částce 10.000, -- Kč za technické kontumace (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) jednohlasně rozhodla, že odvoláním napadené rozhodnutí DK se částečně mění. Vzhledem k předloženým podkladům ORK rozhodnutí DK změnila, a to v části, kterou byla klubu uložena pokuta právě ve výši 10.000, -- Kč a rozhodla se tuto pokutu snížit na částku 3.000, -- Kč. V ostatním ORK ponechala původní rozhodnutí DK v platnosti (kontumace všech utkání v neprospěch klubu). Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
31.1.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 24. 1. 2007, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC KALÁBEK Brno proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 21. 12. 2006, kterým bylo kontumováno utkání 2. ligy „východ“ SKP Betas/Megas Třinec – FC KALÁBEK Brno ze dne 8. 12. 2006 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a hostujícímu klubu byla udělena pokuta ve výši 10.000, -- Kč za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu „vis maior“) jednohlasně rozhodla, že odvoláním napadené rozhodnutí DK se částečně ruší. ORK konstatovala, že rozhodnutí DK je sice v souladu s řády, ale vzhledem k okolnostem případu pokládá ORK uloženou výši pokuty za nepřiměřenou. V daném případě klub hodnověrnými důkazy doložil, že se hráči klubu na cestě k výše uvedenému utkání stali účastníky dopravní nehody. Dále je nepochybné, že klub cestoval k utkání s dostatečnou časovou rezervou. Vzhledem k tomu ORK rozhodnutí DK částečně zrušila, a to v části, kterou byla klubu uložena pokuta ve výši 10.000, -- Kč. V ostatním ORK v souladu s článkem 49 odst. 3, písm. b) SŘ ponechala původní rozhodnutí DK v platnosti.
ORK došla k závěru, že klub nepředložil žádné důkazy, že po dopravní nehodě využil všechny možnosti, aby bylo utkání sehráno a tím porušil článek 37 odst. 2 SŘ a proto ponechala v platnosti kontumační výsledek zápasu v neprospěch klubu. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
6.4.2006
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ odmítla odvolání klubu 2.FC Motáček Plzeň ve věci udělení pořádkové pokuty ve výši Kč 3.000,- pro opožděnost (ve smyslu Odvolacího řádu KF ČMFS, článku 3, odst.1) a rozhodla se případem z uvedeného důvodu nezabývat. Jedná se o pokutu za nedostatečné plnění stanovené povinností angažovat trenéra s licencí pro futsal, která byla klubu udělena dne 19.1.2006. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 24.4.2006. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
07.3.2006
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na základě odvolání domácího klubu ve věci nesehraného utkání 18.kola 1.UMBRO ligy Helas Brno-Viktoria Žižkov zrušila verdikt STDK (stanovení nového termínu utkání) a rozhodla o kontumační výhře Helasu Brno nad Viktorii Žižkov 5:0.
22.2.2006
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 20. 2 .2006, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FT Františkovy Lázně proti rozhodnutí STDK SF ČMFS ze dne 25. 1. 2006, kterým bylo kontumováno utkání 2. ligy „západ“ Indoss Plzeň - FT Františkovy Lázně ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a hostujícímu klubu byla uložena pokuta ve výši 10.000, -- Kč za nedostavení se k utkání při zásahu „vis maior“ rozhodla o částečném zrušení napadeného rozhodnutí STDK V daném případě klub FT Fr.Lázně jednoznačně doložil, a to hned několika zcela hodnověrnými způsoby (mimo jiné i potvrzením Policie ČR), že se hráči klubu na cestě k výše uvedenému utkání stali účastníky vážné dopravní nehody. ORK konstatovala, že rozhodnutí STDK je zcela v souladu s futsalovými řády a také, že výše pokuty byla udělena na samé spodní hranici sazby dle čl. 3) písm. a) Sazebníku pokut celostátních soutěží pro sezónu 2005/2006, který ukládá za první nedostavení se k zápasu 2. futsalové ligy při prokázaném zásahu „vis maior“ stejnou sankci jako za první technickou kontumaci, tedy minimální pokutu ve výši 10.000, -- Kč. ORK však vzhledem k okolnostem případu pokládá tuto výši pokuty za zcela nepřiměřenou. Proto ORK rozhodnutí STDK částečně zrušila, a to v části, kterou byla klubu uložena pokuta ve výši 10.000, -- Kč. V ostatním ORK ponechala rozhodnutí STDK v platnosti. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
24.11.2005
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na základě odvolání podaném klubem TS Bakov nad Jizerou rozhodla o zrušení rozhodnutí STDK ve věci udělené pokuty jmenovanému klubu a dále jednohlasně rozhodla o uložení nepodmíněného trestu finanční pokuty klubu ve výši 3.500,- Kč, a to za nedostatečný výkon pořadatelské služby při utkání 1. UMBRO ligy futsalu Bakov n/Jizerou – Chrudim, konaném dne 16. 9. 2005. Pokuta 3.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.12.2005. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
13.10.2005
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ odmítla odvolání klubu Benago Praha ve věci udělení pořádkové pokuty ve výši Kč 15.000,- pro opožděnost (ve smyslu Odvolacího řádu KF ČMFS, článku 3, odst.1) a rozhodla se případem z uvedeného důvodu nezabývat. Jedná se o pokutu za způsob provedení videozáznamu v kvalitě výrazně odporující Rozpisu soutěží („nezkrácený, úplný záznam utkání“) z utkání Benago Praha-Viktoria Žižkov dne 9.9.2005. Pokuta 15.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.10.2005. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
nic

   1.CL liga
 
» Propozice 1. ligy
» Doplněk Propozic 1. ligy futsalu k play-off
» Adresář klubů
» Adresář rozhodčích
» Adresář delegátů
» Listina sportovních hal
» 1.ligy U-18 a U-16
 
  Výsledky
 
» Výsledky a tabulka
» Statistiky a sestavy
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Všechny další tabulky
» Všechny výsledky
 
  Oficiální zprávy
 
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny Pravidel futsalu 2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
 
  Statistiky a sestavy
» 1.kolo » 2.kolo
» 3.kolo » 4.kolo
» 5.kolo » 6.kolo
» 7.kolo » 8.kolo
» 9.kolo » 10.kolo
» 11.kolo » 12.kolo
» 13.kolo » 14.kolo
 
   Historie
 
» Historie - 2008/2009
» Historie - 2007/2008
» Historie - 2006/2007
» Historie - 2005/2006
» Historie - 2004/2005
» Historie - 2003/2004
 


nic

WebToDate