/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=43457

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=43457

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=43457

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 918

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=43457

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=43457

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=43457

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 918

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=918

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
2. liga Západ
14.1.2009

Rozhodnutí ORK SF ČMFS

PRAHA (FOTBAL.CZ) - Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 12. 1. 2009, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu Slávia TU Liberec /dále jen klub/ proti rozhodnutím DK SF ČMFS /dále jen DK/ ze dne 20. 11. 2008 a ze dne 26. 11. 2008, kterými bylo rozhodnuto o uložení dvou pokut v částkách 5.000, -- Kč za nepořízení videozáznamu z utkání 7. a 8. kola 2. ligy – západ sezóny 2008/2009, učinila toto rozhodnutí.

R o z h o d n u t í

ORK jednohlasně rozhodla, že obě odvoláním napadená rozhodnutí DK se m ě n í tak, že obě původní pokuty, původně uložené klubu se ruší a klubu se ukládá pokuta v částce 1.500, -- Kč za nepořízení videozáznamu z utkání 7. kola 2. ligy – západ sezóny Slávia Liberec – Protec Plzeň a pokuta v částce 3.000, -- Kč za nepořízení videozáznamu z utkání 8. kola 2. ligy – západ sezóny Slávia Liberec – Olympik Mělník „B“.

Klub je povinen zaplatit celkovou částku 4.500, -- Kč na účet SF ČMFS ve lhůtě do dne 30. 1. 2009. Ve stejné lhůtě musí být ze strany klubu dodána na sekretariát KF ČMFS kopie dokladu o zaplacení celé výše uvedené částky.

ORK konstatovala, že obě rozhodnutí DK sice byla v souladu s futsalovými normami a řády, ale vzhledem k okolnostem případu pokládá ORK uloženou výši pokut za nepřiměřeně vysokou, a to zejména při porovnání s výší pokut uložených ze strany DK za obdobná provinění ve 2. lize v minulém období (Tomson Brno, Indoss Plzeň a Nasan Brno), kdy byla ve všech případech uložena pokuta ve výši 1.500, -- Kč a v 1. lize (Torf Pardubice), kdy byla ze strany DK uložena pokuta v částce 6.000, -- Kč.

Ve druhém případě ORK sice přihlédla k přitěžující okolnosti, že se jednalo již o druhé porušení stejné povinnosti ze strany klubu, ale zároveň ORK vzala v úvahu skutečnost, že mezi oběma proviněními byla lhůta pouhých sedmi dní a proto nemohla být z časových důvodů po prvním provinění klubu zveřejněna výše první pokuty tak, aby to mohlo mít na jednání klubu výchovný účinek.

Pokud jde o argumentaci klubu, uváděnou v jeho odvolání ze dne 19.12. 2008, ohledně skutečnosti, že v druhém případě pořizoval videozáznam z předmětného utkání hostující klub a proto nebylo nutné pořizovat videozáznam ze strany domácího klubu, je ORK toho názoru, že s touto argumentací nelze v žádném případě souhlasit, protože odpovědnost za dostupnost a kvalitu pořizovaného videozáznamu má jednoznačně domácí klub a tuto odpovědnost nelze ani po dohodě přenést na klub hostující.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

V Praze dne 12. ledna 2009

JUDr. Jaroslav Svoboda

předseda ORK SF ČMFS

Mgr. Martin Průša

sekretář SF ČMFS

nic

nic

WebToDate