/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=35200

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=35200

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=35200

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 96

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=57

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=35200

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=35200

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=35200

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 96

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=57

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=96

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-523-Náchod
4.8.2008

Zdanění odměn rozhodčích

 Českomoravský fotbalový svaz,

občanské sdružení

 

110 11 Praha 1, Kozí 7

 

V Praze, dne 27.07.2008

Vážení předsedové a sekretáři KFS a OFS.

 

Vzhledem k množícím se dotazům, týkajícím se zdaňování odměn a příslušných náhrad rozhodčím a delegátům, se Vám tímto pokusíme poskytnout nezávaznou avšak podrobnou informaci vycházející ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podotýkáme však, že závazný výklad zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn podat pouze místně příslušný finanční úřad či daňový poradce, který s klientem uzavřel smlouvu a za svůj výklad finančně ručí (za tím účelem povinně uzavírá pojistné smlouvy).

 

Činnost rozhodčích je v souladu s nařízením vlády č. 140/2000 Sb. a 469/2000 Sb. (obě ve znění pozdějších předpisů) zahrnuta do seznamu volných živností, obor č. 118 „Organizování sportovních soutěží“, čímž se za základní způsob přijetí odměny rozhodčím (delegátem) od klubu považuje příjem z podnikání podle §7, odst. (1b). To platí v případě, že rozhodčí (delegát) vlastní živnostenský list, zdaňuje své příjmy snížené o náklady dle § 24 jako podnikatel – fyzická osoba.

 

Nevlastní-li rozhodčí (delegát) živnostenský list, pak existují v zásadě tři možnosti:

-       rozhodčí (delegát) přijme odměnu s ekvivalentem příslušné náhrady s výdajovým dokladem od klubu a svým podpisem stvrdí, že celkový finanční obnos přijal spolu s upozorněním, že uvedené finanční prostředky je on povinen zahrnout do svých zdanitelných příjmů (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a daňovou povinnost splnit; zde je třeba upozornit na fakt, že u místně příslušných finančních úřadů nebývá ochota k souhlasu se zahrnutím příjmů mezi „ostatní příjmy“ dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. a striktně požadují zařazení dle § 7, odst. (2b),

-       rozhodčí (delegát) přijme odměnu s příslušnou náhradou od klubu buď dle § 6, odst. (1a) na základě dohody o provedení práce (tzv. „DPP“, pozor na limit 150 hodin/rok) nebo dle § 6, odst. (10b) na základě jmenování do funkce např. „rozhodčího“ či „delegáta“ v občanském sdružení (u tohoto „funkčního požitku“ pozor na další povinnost platby zdravotního pojištění), přičemž odměna v kalendářním měsíci převýší 5.000,-- Kč; klub je pak povinen zahrnout vyplacenou částku mezi vyplacené mzdy a odvést zálohu na daň z příjmů fyzických osob a rozhodčímu (delegátovi) vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech; rozhodčí (delegát) toto potvrzení použije jako součást svého daňového přiznání, které je povinen podat bez ohledu na to, zda je OSVČ nebo zaměstnanec,

-       rozhodčí (delegát) přijme odměnu s příslušnou náhradou od klubu buď dle § 6, odst. (1a) na základě dohody o provedení práce (tzv. „DPP“, pozor na limit 150 hodin/rok) nebo dle § 6, odst. (10b) na základě jmenování do funkce např. „rozhodčího“ či „delegáta“ v občanském sdružení (u tohoto „funkčního požitku“ pozor na další povinnost platby zdravotního pojištění), přičemž odměna v kalendářním měsíci nepřevýší 5.000,-- Kč; klub je pak povinen zahrnout vyplacenou částku mezi vyplacené mzdy a odvést daň z příjmů fyzických osob.

 

Ing. Jiří Fischer, CSc.,

 řed. Finančního oddělení ČMFS

 

nic
   OFS Náchod
Pražská 1759, 547 01 Náchod
Tel: 491 423 909
Fax: 491 423 909
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
Obsazení soutěží
  Informace k soutěžím
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Informace FS
 
 Nové řády FAČR od 1.7.2015
 Registrační místo KFS HK
 Telefonní seznam rozhodčích
 Úrazové pojištění od 1.1.2013
 Organizační řád pořadatelské služby
 Nabídka firmy LEGEA pro oddíly i jednotlivce
 Směrnice střídavého startu v rámci OFS
 Projekt Kopeme za fotbal
 Metodický pokyn pro rozhodčí k zápisu o utkání
 Soubory ke stažení
 
  Úřední zprávy
 Nové webové stránky OFS
 Členství v FA ČR
 


nic

WebToDate