/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=2949

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=2949

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=2949

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 201

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=2949

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=2949

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=2949

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 201

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=201

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-Pohár ČMFS
15.12.2008

Rozhodnutí ORK SF ČMFS


Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 12. 12. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SK ALFA Liberec /dále jen klub/ proti rozhodnutím DK SF ČMFS ze dne 4. 12. 2008, kterým byli potrestáni hráči klubu p. Krejčík Kamil a p. Doležel Pavel,oba trestem zastavení závodní činnosti v Poháru ČMFS futsalu na jedno soutěžní utkání za obdržení druhé žluté karty v celostátní části soutěže, rozhodla takto :


R o z h o d n u t í :ORK jednohlasně rozhodla tak, že odvolání klubu SK ALFA Liberec ze dne
9. 12. 2008 se zamítá a rozhodnutí DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správné potvrzuje.


O d ů v o d n ě n í :ORK po prostudování odvoláním napadeného rozhodnutí DK, spisové dokumentace, včasného odvolání klubu a futsalových norem rozhodla tak, jak je výše uvedeno.

ORK nesouhlasí s argumentací uvedenou v odvolání klubu, že jestliže na oficiálním webu ČMFS není vedena evidence žlutých karet v Poháru ČMFS futsalu, což ORK pokládá za vážný nedostatek v činnosti sekretariátu KF ČMFS, nemůže vedoucí mužstva evidenci žlutých karet sledovat. ORK je toho názoru, že v případě tak malého počtu zápasů (dva) není pro klub žádný problém vést si evidenci žlutých karet vlastními silami a navíc, že klub měl kdykoliv v průběhu soutěže možnost upozornit sekretariát KF ČMFS na výše uvedený nedostatek a vyžádat si ústní nebo písemnou formou informaci o počtu žlutých karet, udělených hráčům klubu v Poháru futsalu ČMFS, protože klub musel vědět, že nějaké žluté karty byly hráčům klubu v prvním pohárovém zápase celostátní části s Benagem Zruč nad Sázavou evidentně uděleny. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo a zejména k tomu, že klub nebyl uveden v omyl nesprávnou evidencí, ale prostě se o stav evidence nezajímal, když jí nenašel na webu ČMFS, pokládá ORK postup klubu za alibistický a odvolání za účelové. Nelze také souhlasit s absurdní argumentací klubu, že pokud není ze strany sekretariátu z technických důvodů dodržována část článku 17 propozic soutěže, nemůže platit celý článek 17 těchto propozic ani s argumentací klubu, že jestliže vedoucí mužstva evidenci žlutých karet na webu ČMFS nenašel, byl tím uveden v omyl, že nikdo z hráčů klubu nehraje pod hrozbou obdržení druhé žluté karty v soutěži. Ze všech výše uvedených důvodů proto ORK tresty obou hráčů potvrdila.

Závěrem ORK doporučuje přijmout sekretariátu KF ČMFS taková opatření, aby evidence žlutých karet v celostátní části Poháru ČMFS futsalu mohla být na oficiálním webu ČMFS zavedena nebo pokud to není technicky i nadále možné, doporučit KF ČMFS změnit v tomto smyslu příslušný článek propozic Poháru ČMFS futsalu pro sezónu 2008/2009 a dále doplnit do těchto propozic povinnost vedoucího mužstva vést evidenci žlutých karet svého mužstva v základní i celostátní části soutěže.

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

nic

nic

WebToDate