/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=27279

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=27279

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=27279

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=27279

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=27279

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=27279

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 196

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=196

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Futsal-liga1
14.3.2008

Rozhodnutí ORK SF ČMFS

PRAHA (FOTBAL.CZ) - Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 11. 3. 2008,  jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SELP SV MLADÁ BOLESLAV /dále jen klub/ proti rozhodnutí  DK SF ČMFS /dále jen DK/, kterým byla zastavena činnost hráče klubu p. Knoblocha Ondřeje /dále také hráč/ na tři utkání nepodmíněně, a to za kritiku rozhodčího a nesportovní chování v utkání 22. kola 1. futsalové ligy ERA PACK CHRUDIM - SELP MLADÁ BOLESLAV, hraném dne 15. 2. 2008, učinila toto rozhodnutí.

 

 

                                                           R o z h o d n u t í  :

 

            ORK jednohlasně rozhodla, že odvoláním napadené rozhodnutí DK se 

č á s t e č n ě  m ě n í , ale nikoliv pokud jde o výši trestu pro hráče.

 

ORK po prostudování odvoláním napadených rozhodnutí, spisové dokumentace, včasného odvolání klubu, futsalových norem a zejména videozáznamu z předmětného utkání, rozhodla tak, jak je výše uvedeno.

 

           ORK došla k závěru, hlavní rozhodčí kvůli vzdálenosti a hluku v hale nemohl údajnou hráčovu vulgární kritiku rozhodčího, uvedenou v zápise o utkání, v žádném případě slyšet respektive, že k inkriminovanému výroku hráče vůči hlavnímu ani druhému rozhodčímu vůbec nedošlo. Tento závěr ORK podporuje i skutečnost, že také druhý rozhodčí na žádné vulgární nadávky hráče nereagoval a ani hlavnímu rozhodčímu před udělením červené karty nic nesděloval. ORK pokládá za jednoznačně prokázanou skutečnost, že hlavní rozhodčí reagoval pouze na vizuální podnět, konkrétně na hození plastové lahve na podlahu haly mimo hrací plochu, tedy na hráčovo nesportovní chování, které hlavní rozhodčí správně popsal v zápise o utkání. S těmito závěry ORK není v rozporu ani zpráva delegáta a pokud jde o nesportovní chování hráče, velmi přesně jej popisuje.

 

            Vzhledem k výše uvedenému se ORK rozhodla rozhodnutí DK změnit, ale jen v části, ve  které byla popsána skutková podstata jednání hráče. ORK vypustila část skutkové podstaty, týkající se kritiky rozhodčího. V ostatním ORK ponechala původní rozhodnutí DK v platnosti (výše trestu pro hráče v délce tří zápasů), a to zejména z toho důvodu, že udělený trest je přiměřený jednání hráče, který svým nesportovním chováním vzbudil nežádoucí emoce. Za přitěžující okolnosti pro hráče ORK považuje skutečnosti, že hráč má opakované disciplinární problémy a také okolnost, že protestoval proti naprosto správně udělené žluté kartě jeho spoluhráči. Trest pro hráče za nesportovní chování se však přesto pohybuje při spodní hranici příkladového sazebníku trestů, který za nesportovní chování vůči rozhodčímu bez použití vulgárních výrazů doporučuje uložit trest zastavení činnosti na dvě až šest utkání.

 

           Pokud jde o původní výši trestu, uloženou hráči ze strany DK společně za vulgární výrazy vůči rozhodčímu a za nesportovní chování, je ORK toho názoru, že tato sankce byla nepřiměřeně nízká, když DK rozhodovala o kumulovaném trestu za  dva přestupky ze strany hráče. Dle příkladového sazebníku trestů je doporučená výše trestu jen za první z přestupků zastavení činnosti na tři utkání až šest měsíců !!! DK ale uložila hráči trest v minimální sazbě aniž vzala v úvahu skutečnost, že hráč se dopustil ještě druhého přestupku - nesportovního jednání.           

 

            Na základě výše uvedených zjištění a z nich učiněných závěrů doporučuje ORK Subkomisi rozhodčích KF ČMFS zvážit potrestání hlavního rozhodčího za uvedení evidentně nepravdivé skutečnosti do zápisu o utkání.

 

           

           

            Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

 

           

 

          V Praze dne 11. března 2008

 

JUDr. Jaroslav  S v o b o d a

předseda ORK  SF ČMFS

 

 

Mgr. Martin  P r ů š a

sekretář  SF ČMFS           

nic

nic

WebToDate